Hvem skal træffe beslutninger for dig, hvis du bliver alvorligt syg?

Du kan sikre dig med en fremtidsfuldmagt 

for kun 995,-

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der giver modtageren af fuldmagten retten til at foretage handlinger på vegne af dig. Fuldmagten træder dog først i kraft, hvis du ikke er i stand til at varetage dine egne interesser. Det er en stor og uundværlig hjælp for dine nærmeste pårørende, hvis du bliver akut syg, får en demenssygdom eller hvis anden alvorlig sygdom indtræffer.

Tre kvinder fra tre forskellige generationer i favnen af hinanden
En kvinde, der sidder med sin mobil i den ene hånd, mens hun skriver i en notesbog

Lad os finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Lad dine nærmeste hjælpe dig

Fremtidsfuldmagten sikrer, at en af dine nærmeste kan hjælpe dig med dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et tidspunkt ikke selv kan gøre det. Dette kan f.eks. være at råde over dine penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser i forhold til offentlige myndigheder.

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når der foreligger en lægeerklæring på, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser.
En fremtidsfuldmagt er personlig. Hvis ægtefæller begge skal have en fremtidsfuldmagt, skal der derfor oprettes en fremtidsfuldmagt pr. ægtefælle.

Derfor skal du oprette en fremtidsfuldmagt

  • Fremtidsfuldmagten giver en eller flere personer efter dit valg mulighed for at sørge for de økonomiske og personlige forhold for dig, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at varetage dine egne interesser – eksempelvis på grund af alvorlig sygdom og demens.
  • Du undgår at blive umyndiggjort
  • Du undgår, at din formue anbringes og forvaltes efter reglerne i Værgemålsloven.
  • Fremtidsfuldmagten vil først træde i kraft, hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser. 
  • Fremtidsfuldmagten skal udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til det.

Hvornår er en fremtidsfuldmagt gyldig?

Fremtidsfuldmagt til privat (ægtefæller eller andre) skal tinglyses og herefter underskrives foran en notar. Hos DinArv (en del af FamilieTestamente) står vi for tinglysningen for dig. Til underskrift hos notaren skal du huske:

  • Dit sagsnummer for fremtidsfuldmagten. Med dit sagsnummer kan notaren finde din fremtidsfuldmagt frem i systemet
  • Billede-id
  • Notaren tager Kr. 300,- i administrationsgebyr pr. dokument, du skal have noteret hos notaren