Fremtidsfuldmagt: Virksomhedsejer

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere er en enkel og billig ”forsikring”, som sikrer din virksomhed.

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere vil være begrænset til kun at omhandle virksomhedens drift. Den hyppigst forekommende konsekvens af en manglende fuldmagt for virksomhedsejere er økonomisk tab, hvilket ofte kan strække sig ud over selve sygdomsperioden.

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere koster kun 995, – ex moms pr. stk. 

En person, der sidder og taster på en bærbar, der viser en masse statistikker
En kvinde, der sidder med sin mobil i den ene hånd, mens hun skriver i en notesbog

Lad os finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt som virksomhedsejer?

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere vil være begrænset til kun at omhandle virksomhedens drift. Dermed er der ikke tale om, at fuldmagtshaveren af denne grund har nogen indflydelse på virksomhedsejerens personlige eller privatøkonomiske forhold. Dette er med mindre, at det er særskilt aftalt.

Derudover kan fuldmagten begrænses til kun at omhandle mere specifikke dele af virksomhedens drift. Det kan eksempelvis være ledelse af en bestemt gruppe medarbejdere. Det kan også være drift af et nærmere angivet forretningsområde.

Fuldmægtigen kan kun gyldigt træffe beslutninger, der er i virksomhedens og dermed virksomhedsejerens interesse. Fuldmægtigen kan derfor ikke gyldigt og bevidst foretage beslutninger i egen eller nærtstående personers interesse, hvis dette samtidig strider imod, hvad der er bedst for virksomhedens videre drift.

Beslutninger truffet af fuldmægtigen og aftaler indgået af denne vil have samme gyldighed, som var de truffet af virksomhedsejeren selv.

Hvad er konsekvensen, hvis du som virksomhedsejer ikke har en fremtidsfuldmagt?

  • Har du ikke en fremtidsfuldmagt vedrørende din virksomhed, kan kun øvrige ejere af virksomheden træffe beslutninger for virksomhedens drift, hvis du skulle være ude af stand til det selv.
  • Kræver beslutningerne eller aftaleindgåelserne samtykke og enighed blandt alle virksomhedens ejere, vil de ikke kunne træffe beslutningerne eller indgå aftaler med tredjepart. Medmindre de har en fremtidsfuldmagt.
  • Betroede medarbejdere eller dine familiemedlemmer vil heller ikke have mulighed for at indgå aftaler eller træffe beslutninger på dine vegne uden en fuldmagt.
  • Den hyppigst forekommende konsekvens af en manglende fuldmagt for virksomhedsejere er økonomisk tab, hvilket ofte kan strække sig ud over selve sygdomsperioden.

Hvilke beslutninger kan den fuldmægtige træffe?

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere vil være begrænset til kun at omhandle virksomhedens drift. Der er dermed ikke tale om, at fuldmagtshaveren af denne grund har nogen indflydelse på virksomhedsejerens personlige eller privatøkonomiske forhold. Med mindre dette er særskilt aftalt.

Derudover kan fuldmagten begrænses til kun at omhandle mere specifikke dele af virksomhedens drift. Det kan eksempelvis være ledelse af en bestemt gruppe medarbejdere eller drift af et nærmere angivet forretningsområde.

Fuldmægtigen kan kun gyldigt træffe beslutninger, der er i virksomhedens og dermed virksomhedsejerens interesse. Fuldmægtigen kan derfor ikke gyldigt og bevidst foretage beslutninger i egen eller nærtstående personers interesse, hvis dette samtidig strider imod, hvad der er bedst for virksomhedens videre drift.

Beslutninger truffet af fuldmægtigen og aftaler indgået af denne vil have samme gyldighed, som var de truffet af virksomhedsejeren selv.

Er du i stedet på jagt efter en fremtidsfuldmagt, der er gældende for ægtefæller eller andre i private relationer, kan DinArv også hjælpe med dette. Vi yder professionel, juridisk vejledning om fremtidsfuldmagt, hvad enten der er tale om privat anliggender eller erhvervsmæssige forhold.

Hvem kan være fuldmægtig?

Alle, der er myndige og psykisk raske, kan være fuldmægtige. Dog er det naturligvis anbefalelsesværdigt, at man vælger en fuldmægtig med kendskab til virksomheden og evner inden for det særskilte område.

Fuldmagtshavere vil i mange tilfælde ofte være en medejer af virksomheden, en betroet medarbejder med indgående kendskab til virksomhedens drift samt ansatte eller det familiemedlem, som har været mest involveret i virksomheden hidtil.

Det skal bemærkes, at det naturligvis er mest praktisk at lade kompetencerne ligge hos én person fremfor at fordele disse ud på samtlige familiemedlemmer eller medarbejdere i virksomheden.

Ønsker du at oprette en fremtidsfuldmagt vedrørende din virksomhed?

Hos DinArv (en del af FamilieTestamente) hjælper vi gerne med at udarbejde en fremtidsfuldmagt vedrørende din virksomhed – og ikke mindst med professionel fremtidsfuldmagt vejledning. Fuldmagten vil være udarbejdet efter din virksomheds særlige behov, og med de begrænsninger du måtte ønske.

Vi tilretter dit dokument gratis efter dine ønsker i op til 12 måneder efter oprettelsen.

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere koster kun 995 ,- ex. moms pr. stk. Dertil skal tillægges et gebyr på 300 ,- til gyldig underskrift ved notaren.

Se priser på testamente og andre ydelser, eller kontakt os, hvis du vil vide mere.