Hvad er et arveforskud?

Et arveforskud betyder, at arvelader giver én eller flere af sine arvinger en del af deres arv, mens arvelader fortsat er i live.

Et arveforskud kan f.eks. gives i et tilfælde, hvor en af dine arvinger har behov for økonomisk hjælp, men du ikke ønsker, at der skal gøres forskel på dine børns arv.

Når der gives arveforskud, er det afgørende at dokumentere dette på skrift. Såfremt arveforskuddet ikke er dokumenteret på skrift, er der ingen garantier for, at beløbet vil blive fratrukket arvingen ved endelig boopgørelse. Vi anbefaler derfor, at der nedskrives en aftale om arveforskud. Vi forsikrer, at der er taget højde for det hele, hvis vi skal være behjælpelig med udarbejdelse af en aftale om arveforskud.

jonathan-borba-DUrU_bZV8So-unsplash
ba-017

Lad os finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.​

Et arveforskud kan gives på følgende måder:

  • Arveforskuddet kan kun gives til dine livsarvinger, eller andre arvinger som er indsat i et testamente
  • Arveforskud kan gives i kontanter, møbler, antikviteter, smykker, malerier, biler, aktier, pantebreve mv.
  • Arveforskud kan ikke bestå af en fast ejendom
  • Arveforskuddet kan gøres til modtagerens særeje
  • Arveforskud til børn må ikke overstige en værdi på kr. 69.500 (afgiftsfrie beløbsgrænse i 2022), så skal der betales gaveafgift
  • Arveforskud til svigerbørn må ikke overstige kr. 24.300 (afgiftsfrie beløbsgrænse i 2022), så skal der betales gaveafgift

Når der gives arveforskud, er det afgørende at dokumentere dette på skrift. Såfremt arveforskuddet ikke er dokumenteret på skrift, er der ingen garantier for, at beløbet vil blive fratrukket arvingen ved endelig boopgørelse. Vi anbefaler derfor, at der nedskrives en aftale om arveforskud. Vi forsikrer, at der er taget højde for det hele, hvis vi skal være behjælpelig med udarbejdelse af en aftale om arveforskud.