Hvad er et arveafkald?

Et arveafkald betyder, at en arving fraskriver sig retten til at arve. 

Et arveafkald kan gives før eller efter, at arven er faldet – henholdsvis afkald på forventet arv eller falden arv. Et arveafkald kan gives på følgende måder:

  1. Afkaldet kan være personligt og kun vedrøre afkaldsgiver eller…
  2. Afkaldet kan være generelt og omfattet både afkaldsgiver og dennes livsarvinger
  3. Arveafkaldet kan gives mod vederlag eller…
  4. Arveafkaldet kan gives uden vederlag

Der kan være flere årsager, til at man vælger at give arveafkald – f.eks. hvis man er insolvent og/eller blot ønsker, at arven skal gå videre til ens egne livsarvinger. Man kan også stå i den situation, at et arveafkald fra afdødes særbarn giver afdødes længstlevende ægtefælle mulighed for at overtage fællesboet til uskiftet bo med fællesbørnene.

To kvinder der smiler til hinanden
En kvinde, der sidder med sin mobil i den ene hånd, mens hun skriver i en notesbog

Lad os finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Falden arv

Ved afkald på falden arv følger størrelsen typisk det beløb, der ville være faldet i arv. Afkaldsgiver har i denne situation større mulighed for at danne sig et reelt overbliv over formuens størrelse og dermed også betydningen af afkaldet. Det anbefales at lade sig rådføre med en advokat, inden der gives arveafkald, således, at man har overblik over både den arveretlige- og økonomiske konsekvens ved arveafkaldet.

Arveafkald mod vederlag på falden arv er afgiftspligtig og boafgiften udgør 15% og sædvanligt bundfradrag (kr. 312.500 – 2022-niveau) kan imidlertid ikke anvendelse på vederlaget.

Forventet arv

Gives der afkald på forventet arv mod vederlag, er vederlagets størrelse langt vanskeligere at fastslå, idet både størrelsen og tidspunktet for arven er ubekendt. Det anbefales at få juridisk bistand for at få et klart overblik over konsekvenserne og til fastsættelsen af vederlaget. Der svares sædvanligvis gaveafgift af vederlaget.

Ved modtagelse af arveforskud, gives der reelt afkald på en arv svarende til størrelsen på arveforskuddet. Man har således stadig ret til eventuel yderligere arv efter eksempelvis afdøde forældre.

Ved afkald på forventet arv mod vederlag, giver man derimod afkald på denne eventuelle rest arv efter eksempelvis afdøde forældre.