Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der indeholder bestemmelse om, hvem din formue skal tilfalde når du dør. Det er vigtigt, at ordlyden i testamentet overholder arvelovens bestemmelser, da det ellers vil blive erklæret ugyldigt.

20% af alle arvesager ender i familiekonflikter, da formuen lander i ”forkerte” hænder, fordi den afdøde ikke havde oprettet testamente.

Underskrivning af testamente
En kvinde, der sidder med sin mobil i den ene hånd, mens hun skriver i en notesbog

Lad os finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Hvorfor er det vigtigt at oprette et testamente?

Hver 5. familie splittes grundet arvestridigheder. Dette kan undgås ved at få oprettet sit testamente i tide. Det er derfor vigtigt at skrive testamente, hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker med dine ejendele og penge, når du dør. Hvis du vil undgå at din død kunne forårsage skænderier, tvivl og økonomiske problemer for dine efterladte, bør du tage stilling til fordelingen af din arv, mens du kan.

Det er dit ansvar, at dine nærmeste pårørende har ro og klarhed over, hvordan du ønsker, at din formue skal fordeles. Mange har desværre en forkert opfattelse af arveloven, og tror at ens samlever, ægtefæller og/eller børn er sikret 100 %, hvilket ikke er helt korrekt.

Mange tror, at ugifte samlevende arver hinanden, når de har boet sammen i minimum 2 år. Det er ikke korrekt. Det er nemlig sådan, at I Danmark har ugifte samlevende ingen indbyrdes legal arveret ifølge arveloven. Det betyder, at hvis du går bort, vil din ugifte partner ikke arve noget efter dig. Den eneste måde ugifte samlevende kan arve hinanden ved, er at oprette et testamente.

Vi hører dagligt, at ægtefæller tager det som en selvfølge, at de arver 100 % efter hinanden. Det er kun korrekt, hvis førstafdøde ægtefælle ikke efterlader sig børn. Hvis førstafdøde ægtefælle efterlader sig én eller flere børn, arver længstlevende ægtefælle kun 50 % efter førstafdøde ægtefælle.

Det kan være en god idé, at oprette testamente, hvis I har særbørn, som er sammenbragte børn fra tidligere forhold. Det er nemlig kun dine biologiske børn og adoptivbørn, der arver efter dig. Det kan betyde, at det er tilfældigt hvor meget børnene arver hver især.

Hvis I har mindreårige børn, er det relevant at overveje et testamente. Dermed kan du og din partner få indflydelse på, hvem forældremyndigheden går til, i tilfælde af at I går bort. Et sådant ønske vil Familieretshuset som altovervejende hovedregel respektere.

Hvad skal et testamente indeholde?

  1. Parterne: Den eller de personer som opretter testamentet
  2. Fordeling af arven: Hvordan skal arven fordeles?
  3. Subsidiære arvinger: Hvem skal arve, hvis dine arvinger dør før dig?
  4. Særeje for arvinger: Skal der være særeje på arven og hvilken type af særeje?
  5. Båndlæggelse: Skal arven til arvingerne båndlægges?
  6. Børnetestamente: Hvem skal varetage forældremyndigheden over børnene, hvis I går bort før de fylder 18 år?
  7. Ændringer og tilbagekaldelse: Hvordan ændres eller tilbagekaldes testamentet?
  8. Samlivsophævelse: Hvad sker der med testamentet, hvis I går fra hinanden?
  9. Længstlevendes testationsret: Kan længstlevende oprette et nyt testamente og evt. på hvilke vilkår?
  10. Underskrift for notaren: Hvordan underskrives testamentet?

Hvordan skriver man testamente?

Du kan med fordel starte med at overveje, hvordan du gerne vil have, at din formue skal fordeles. Derefter skal du overveje, om du vil lave det selv eller få en specialiseret jurist/advokat til det.

Kan man skrive testamente selv? I princippet ja. Du bør dog være opmærksom på de risici, der følger med, hvis du gør det selv. Hvis testamentet ikke er formuleret korrekt eller er i strid med arveloven, vil testamentet blive erklæret ugyldigt.

Hvis testamentet ikke er udfærdiget fuldstændigt korrekt, risikerer du, at din formue fordeles anderledes end ønsket. Vi anbefaler derfor altid, at få professionel rådgivning i forbindelse med oprettelse af testamente.

Hvordan skriver man testamente?

Du skal som minimum være 18 år eller gift, hvis du gerne vil udfærdige et testamente.

Udfærdigelse af testamente kan ske som et vidnetestamente, der underskrives af mindst to vitterlighedsvidner og testator, eller et notartestamente, der underskrives for notaren. Notaren registrerer derefter testamentet i centralregisteret for testamenter.

Vi anbefaler altid at lave et notartestamente. Testamentet er gyldigt, og dermed juridisk gældende, så snart det er underskrevet for notaren eller af de to vitterlighedsvidner.