Hvad er et børnetestamente ?

Et børnetestamente er en erklæring om, hvem man ønsker, der skal tage sig af ens børn, hvis man selv går bort, før børnene er fyldt 18 år.

Med et børnetestamente har du mulighed for at sikre, at dine børn kan vokse op i trygge og vante rammer, hvis du ikke måtte være her længere. Du kan sikre, at det er personer, som dine børn har et godt forhold til, som bliver tildelt forældremyndigheden over dine børn.

Når du opretter et børnetestamente, så anbefaler vi, at du samtidig tager stilling til, hvem der skal være alternativ værge, hvis den person som du egentlig har ønsket, ikke er i stand til at overtage forældremyndigheden.

ben-wicks-iDCtsz-INHI-unsplash
ba-017

Lad os finde ud af hvordan vi kan hjælpe dig

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Hvorfor oprette et børnetestamente?

Med et børnetestamente har du mulighed for at sikre, at dine børn kan vokse op i trygge og vante rammer, hvis du ikke måtte være her længere. Du kan sikre, at det er personer, som dine børn har et godt forhold til, som bliver tildelt forældremyndigheden over dine børn.
Når du opretter et børnetestamente, så anbefaler vi, at du samtidig tager stilling til, hvem der skal være alternativ værge, hvis den person som du egentlig har ønsket, ikke er i stand til at overtage forældremyndigheden.
Det er i sidste ende Familieretshuset, der afgør, hvem der får forældremyndigheden, men du kan have afgørende indflydelse på beslutningen gennem et børnetestamente. Det er især vigtigt at uddybe, hvorfor du ønsker, at vedkommende skal tildeles forældremyndigheden, da dette kan have afgørende indflydelse på Familieretshusets beslutning.

Hvem er et børnetestamente relevant for?

Hvis du som forælder har forældremyndigheden alene og ønsker at have indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, hvis du går bort.

Hvis du som forælder har forældremyndigheden alene og ønsker, at forældremyndigheden ikke skal tildeles den anden biologiske forælder, hvis du går bort.

Hvis I er to forældre, der deler forældremyndigheden, og er enige om hvem I ønsker, der skal have forældremyndigheden, hvis I begge går bort.