Vidnetestamente

Hvordan opretter du et vidnetestamente? Et vidnetestamente kan oprettes af dig selv, og det gøres gyldigt ved, at to vitterlighedsvidner skriver under samtidig med dig.

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Udfordringen med vidnetestamenter er, at der kun findes dette ene gyldige eksemplar. Når du en dag er gået bort, så vil dine arvinger skulle finde vidnetestamentet for at fordele arven. I nogle tilfælde bliver testamentet væk eller decideret bortskaffet af arvingerne.

Vidste du: Et vidnetestamentet er fuldt juridisk gyldigt på niveau med et notartestamente, og du behøver ikke at gøre brug af en advokat for at oprette et vidnetestamente.

Fordelen ved at oprette et notartestamente frem for et vidnetestamente er, at et dette er registreret i centralregistret for testamenter. Når du en dag går bort, vil et notartestamente fremkomme af centralregistret, og dine arvinger vil blive underrettet herom.

Vidnetestamente gyldighed

For at et vidnetestamente betragtes som gyldigt, så skal følgende formkrav være opfyldt:

  • Testator (personen, der opretter testamente) skal skrive testamentet under, mens begge vidner overværer underskrift.
  • Testator skal være ved sin fulde fornuft.
  • De to vidner må ikke  have interesse i eller på nogen måde blive tilgodeset i testamentet, ej heller deres pårørende. Vidner kan dermed ofte være dine naboer, venner eller kollegaer.
  • De to vidner skal skrive under samtidig eller lige efter hinanden.
  • De to vidner skal være klar over, at de er vidner til et testamente.

Notartestamenter og nødtestamenter

Der findes tre forskellige måder at oprette et testamente på, hvoraf et vidnetestamente er den ene. De to andre former er henholdsvis et notartestamente eller et nødtestamente. Nødtestamenter bør kun oprettes i absolutte nødsituationer, og de er kun gældende for en begrænset tidsperiode.

Læs mere om de to andre former for oprettelse af testamente ved at trykke på et af nedenstående links:

Notartestamente

Nødtestamente

DinArv anbefaler, at du opretter et notartestamente og ikke et vidnetestamente eller et nødtestamente.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.