Typiske testamentefejl

Minimer typiske fejl i dit testamente ved at læse de fejl, som andre har begået i deres testamenter ved at læse mere her. Uanset om du opretter et testamente gennem en advokat, på egen hånd, gennem en formular eller online, så vil der altid være en risiko for fejl.

Vidste du: Mange testamenter i Danmark er fejlbehæftede.

Det kan derfor være en stor hjælp, at se på de typiske fejl, der ofte er i testamenter, inden du går i gang med dit eget. Fejl kan i værste fald have store konsekvenser for dine arvinger.

Her på siden får du en oversigt over typiske fejl i testamenter.

Testamentet er ikke opdateret

Testamentet er oprettet før den senest gældende arvelov, og er derfor ikke opdateret. På denne måde er testamentet ikke fremtidssikret, og der kan være undladt at tage højde for nogle forhold, f.eks. hvis der kommer flere børn til verden.

Tidligere testamenter er ikke tilbagekaldt

Eventuelle tidligere testamenter er ikke blevet tilbagekaldt i forbindelse med oprettelsen af det nye testamente. I sådanne tilfælde kan der herske tvivl om, hvilket testamente der er det gældende og i værste fald kan begge testamenter blive erklæret ugyldige.

Overholder ikke regler om tvangsarv

Arvelovens regler om tvangsarv og tvangsarvinger er ikke blevet overholdt i testamentet. F.eks. er der tilfælde, hvor børn er forsøgt gjort arveløse (dette kan man ikke), eller det er ikke tydeliggjort, hvem der skal arve hvad.

Juridisk korrekt testamente – Sådan gør du!

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under foran notaren.

Ikke taget højde for uskiftet bo

Der er ikke taget hensyn til, at testator sidder i uskiftet bo, hvorfor først-afdøde ægtefælles andel af arven ikke kan røres.

Bestemmelser for pension og forsikring

Der er indskrevet bestemmelser for pensions- og forsikringsudbetalinger, hvilket ikke hører til i et testamente. Du skal altid tage kontakt til dit pensions- og forsikringsselskab og bede dem indsætte arvinger i pensions- og forsikringspapirerne. Et testamente kan ikke tage højde for dette.

Dødsrækkefølge

Der er ikke taget højde for de mindre sandsynlige dødsrækkefølger, såsom at den yngste ægtefælle eller samlever kan gå bort først eller, at begge går bort samtidig. I sådanne tilfælde er det arveloven, der bestemmer, hvem der skal arve efter afdøde.

Ingen fremtidssikring af børn

Der er i testamentet ikke taget stilling til, hvad der skal ske med børnene, og hvem der skal tage sig af dem, såfremt deres forældre går bort før børnene.

Uhensigtsmæssigt særeje

Særeje er indføjet i testamentet, men det er ikke gjort helt klart, hvilken form for særeje, der er tale om samt, om den valgte type særeje senere skal kunne ophæves.

DinArv.dk tager højde for ovenstående

DinArv.dk tager højde for alle ovenstående problematikker, og vi hjælper dig med sikker oprettelse af dit eget testamente.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.