Særeje, båndlæggelse mv.

Du kan tildele dine arvinger særeje, båndlægge deres arv og tilføje andre testamentariske bestemmelser i forbindelse med fordelingen af din arv. Dette skal alt sammen ske gennem dit testamente.

Vidste du: Gennem dit testamente kan du bestemme, hvordan dine arvinger skal håndtere din arv, når du en dag er gået bort.

De mest anvendte testamentariske bestemmelser er:

Nedenfor uddybes, hvordan du kan gøre bestemmelserne gældende.

Båndlæggelse

Båndlæggelse betyder, at du har mulighed for at låse en del af arven, så du selv bestemmer, hvor og hvornår den pågældende arving kan få arven udbetalt.

Vidste du: Gennem båndlæggelse kan du sikre, at dine børn ikke får udbetalt hele deres arv på én gang eller i en for tidlig alder. Arven kan også overdrages løbende eller via renter fra arvens hovedstol.

Oftest tages båndlæggelse i brug for at sikre, at børnenes del af formuen ikke udelukkende går til ekstra unødige fornøjelser i tilværelsen i en tidlig alder. Båndlæggelse kan betragtes som ønsket om økonomisk ansvarlighed fra arveladers side, over for de arvinger, der skal modtage arven.

Båndlæggelse af arv skal ske gennem et testamente.

Der er dele af arven, der ikke kan båndlægges. Det drejer sig om ægtefælles tvangsarv, samt tvangsarv til børn efter de er fyldt 25 år. Al anden arv, hvilket er hovedparten, kan båndlægges, som du ønsker det.

Oprette testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under foran notaren.

Særeje

Ved at tildele din børn særeje sikrer du, at de i tilfælde af en skilsmisse eller separation, ikke skal afgive halvdelen af deres arv til deres ægtefælle.

Vidste du: Særejebestemmelserne gælder uanset, om de er oprettet før eller under din arvings ægteskab.

Hvis du ikke indsætter en bestemmelse om særeje i dit testamente, så vil din arvings andel af din formue blive til fælleseje med arvingens ægtefælle.

Der findes tre forskellige former for særeje:

Særejerne giver forskellige muligheder for dig som arvelader.

Kombinationssæreje 

Kombinationssæreje er en kombination af de bedste verdener fra fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Kombinationssæreje fungerer i praksis på følgende måde:

  • Bliver din arving skilt, så vil arvingen ikke skulle dele sin arv med sin ægtefælle.
  • Går din arvings ægtefælle bort, så modtager arvingen ægtefællens arv uden selv at skulle dele sine egne midler med boet (boet kan bestå af ægtefællens børn og eventuelle kreditorer).
  • Går arvingen bort, så modtager arvingens ægtefælle din arvings midler .

Hvis der ønskes særeje i testamentet, så anbefaler vi i mange tilfælde kombinationssæreje. Alternativt bør fuldstændigt særeje vælges, som der kan læses mere om nedenfor.

Du kan tildele dine arvinger kombinationssæreje i dit testamente, hvis du starter det online.

Fuldstændigt særeje

Dit er dit, og mit er mit. Dette gælder uanset om din arving er i live eller ej. Problemet ved dette er, at din arvings ægtefælle kun modtager sin tvangsarv fra sin afdøde ægtefælle, hvilket er 12,5% – 25% af den samlede arv. Dette betyder, at din arvings ægtefælle kan være nødsaget til at flytte fra hus og hjem, så din arvings børn kan modtage deres arv.

Fuldstændigt særeje kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at oprette, f.eks. hvis du som arvelader ønsker at begunstige din arvings børn mest muligt. Begunstigelsen vil ske på bekostning af din arvings ægtefælle, der i dette tilfælde vil arve mindst muligt.

Du kan også tildele dine arvinger fuldstændigt særeje gennem dit testamente – læs mere her.

Skilsmissesæreje

Vi fraråder skilsmissesæreje, og det er derfor ikke muligt at oprette dette i dit testamente hos DinArv.dk.

Problemet ved skilsmissesæreje opstår ved bortgang af den ene ægtefælle. Det, der tidligere var særeje, bliver til fælleseje for begge parter, hvilket betyder, at både afdøde og længstlevendes midler skal gøres op og fordeles mellem alle arvinger. Det er ikke hensigtsmæssigt, da formålet med særeje netop er, at der ikke skal deles med andre.

Vi fraråder at oprette testamenter med rent skilsmissesæreje. Vælg i stedet kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.

Bestemmelser for længstlevende

I dit testamente kan I som samboende eller ægtefæller vælge at tilføje særlige bestemmelser for, hvilke beføjelser længstlevende skal have i forhold til testamentet, når den ene part er gået bort.

Her er eksempler på situationer, som det er muligt at få indflydelse på gennem dit testamente:

  • I kan bestemme om længstlevende skal kunne ændre i testamentet.
  • I kan bestemme, hvordan eventuelle børn fra tidligere forhold skal arve efter længstlevende.
  • I kan bestemme, hvor meget børnene skal arve, hvis længstlevende indgår et nyt ægteskab.

I DinArv.dk’s online testamente vil det være muligt for dig at få et overblik over scenarierne i ovenstående eksempler. På den måde kan du træffe den beslutning, der er rigtig for dig.

Begynd på dit testamente allerede i dag, du kan gøre det færdigt senere. Tryk her for at begynde.

Velgørenhed

Stadig flere danskere vælger hvert år at donere noget af deres formue til velgørende organisationer såsom Kræftens Bekæmpelse, Amnesty International, Julemærkefonden eller andre.

Dette kan gøres ved at indsætte organisationerne som arvinger i testamentet og vi guider dig gennem dine spørgsmål, hvis du vælger at oprette et testamente gennem DinArv.dk.

For en god ordens skyld, så vær opmærksom på, at det kun er friarven, der kan doneres til velgørende organisationer. Tvangsarven skal, som tidligere beskrevet, altid gå til din eventuelle ægtefælle og dine børn.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.