Nødtestamente

Hvad er et nødtestamente og hvad bruges det til?

Nødtestamenter kan oprettes i nødsituationer, hvor det ikke er muligt at oprette testamente på anden vis, f.eks. på grund af akut hjertestop, trafikulykke eller andre triste omstændigheder.

Du kan i princippet oprette testamentet på bagsiden af en serviet med navn, dato og din egen underskrift, hvorefter testamentet er gyldigt.

Nødtestamenter er juridisk gyldige

Et nødtestamente er fuldt juridisk gyldigt på niveau med notar– og vidnetestamenter, men det har til gengæld en udløbsdato. Det udløber senest 3 måneder efter oprettelsen.

Det er derfor vigtigt at erstatte dit nødtestamente med et rigtigt testamente så snart dette er muligt, så du på denne måde sikrer dine arvinger på bedst mulig vis.

Vidne- og notartestamenter

DinArv anbefaler, at du opretter et notartestamenter som erstatning for dit nødtestamente i stedet for et vidnetestamente. Notartestamenter er den sikreste måde at oprette et testamente på.

Læs mere om vidne- og notartestamenter her:

Notartestamente

Vidnetestamente

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.