Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente, og hvordan opretter du et børnetestamente?

Et børnetestamente sikrer, at du kan tildele værger for dine børn, dvs. hvem der skal være de ”nye forældre” for dine børn i tilfælde af, at du går bort.

Børnetestamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 5-7 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver børnetestamentet under.

Hvorfor oprette et børnetestamente

Du har mulighed for at tildele forældremyndigheden til en person, hvis du en dag skulle gå bort. På denne måde sikrer du dine børn en god opvækst, hvis du ikke er her længere.

Når du opretter et børnetestamente, så anbefaler vi, at du opretter et børnetestamente, hvor du tildeler forældremyndighed til en person, og samtidig tilføjer en alternativ værge, hvis den første person ikke kan overtage forældremyndigheden alligevel.

Det er i sidste ende Statsforvaltningen, der afgør, hvem der får forældremyndigheden, men du kan have afgørende indflydelse på beslutningen gennem et børnetestamente. Det er især vigtigt at uddybe, hvorfor vedkommende ønskes at blive tildelt forældremyndigheden, da dette kan have afgørende indflydelse på Statsforvaltningens beslutning.

Hvad skal du sørge for i et børnetestamente?

Da et børnetestamente har til formål at sikre dine børns fremtid, så er det en rigtig god idé at tage en samtale med den eller de personer, som evt. skal overtage forældremyndigheden over dine børn, såfremt du skulle gå bort. På den måde sikrer du, at personerne er bekendt med det ansvar, som du er ved at tildele dem.

Når I tager en eventuel samtale så tal også om, hvorvidt værgen skal modtage økonomisk støtte i form af et vederlag fra dine børns arv. Dette kan være med til at støtte dine børns opvækst, og pengene må altid kun bruges på børnene, hvilket eksplicit kommer til at fremgå af børnetestamentet, hvis du opretter det hos DinArv.dk.

Gør som andre, start oprettelsen af dit børnetestamente hos DinArv. Du kan gemme børnetestamentet undervejs.

Forældremyndighed

Hvis du ikke har oprettet et børnetestamente, og du en dag går bort, så kan der opstå en situation, hvor flere ansøger om forældremyndigheden over dine børn. Det er op til Statsforvaltningen at afgøre, hvem de vurderer bedst egnet til at sørge for barnets opvækst.

Har du børn under 18 år? I så fald anbefaler vi dig altid at oprette et børnetestamente. Det tager ikke lang tid, og så har du gjort dit for at sikre dine børns fremtid.

Kan jeg fortryde mit børnetestamente?

Ja, hvis du beslutter dig for, at du ikke ønsker at dit børnetestamente skal være gældende længere, så kan du få det ændret eller annulleret. Hvis du har oprettet et notartestamente, så ændrer eller annullerer du børnetestamentet hos en af Danmarks byretter, der findes i alle større byer i Danmark.

Hvis du ændrer eller annullerer dit børnetestamente, så sørg for at få eksisterende kopier tilbagekaldt. Byretten vil altid gerne hjælpe til med dette. Det tager et øjeblik og koster 300 kr.

Hvordan opretter jeg selv et børnetestamente gratis?

I nedenstående har vi udarbejdet en guide til, hvad du skal huske i et børnetestamente. Når du følger denne guide, så kan du principielt selv oprette et børnetestamente. Vi anbefaler dog ikke, at du selv opretter børnetestamentet, da det kan være kompliceret at have styr på juraen. I sidste ende risikerer et forkert oprettet børnetestamente at være ugyldigt.

Vidste du: Mange danskere starter deres børnetestamente online.

Hvis du selv går i gang, så husk dette i børnetestamentet:

  • Navn, adresse og fødselsdato:  Start altid med at angive dit navn, adresse og fødselsdato i børnetestamentet, så Statsforvaltningen er sikre på, at det er dig, der er opretter af børnetestamentet.
  • Børnenes oplysninger: Skriv herefter dine børns navn og fødselsdato, så Statsforvaltningen er sikre på, at du har oprettet børnetestamentet på alle de nævnte børn.
  • Værger: Skriv herefter, hvem du ønsker som værge for børnene. Husk at anføre navn, adresse fødselsdato samt, hvorfor du ønsker, at disse personer skal være værger for dine børn.
  • Månedligt beløb: Der er mange, der ønsker at tildele værgerne et månedligt beløb som kompensation for at overtage børnene. Husk på, at det er dyrt at overtage børn.
  • Underskrift: Til sidst skal børnetestamentet skrives under. Dette kan f.eks. ske ved brug af vitterlighedsvidner, som anvist i nedenstående.

Vi erklærer med vores underskrift, at ovenstående er vores ønske.

Dato for underskrift [eks. 28. marts 2015]

Underskrevet i [eks. København]

Underskrift [eks. Maria Jensen, cpr-nr]Underskrift [eks. Peter Jensen, cpr-nr]
_________________________ _________________________

Underskrift af vitterlighedsvidner: Vi erklærer, at vi har overværet underskrivning af børnetestamentet. Vi erklærer, at underskrivere er myndige, og er ved deres sansers fulde brug samt, at datoen for underskrift er korrekt.

Underskrift [eks. Vitterlighedsvidne 1]Underskrift [eks. Vitterlighedsvidne 2]
__________________________________________________

Vitterlighedsvidner

Vitterlighedsvidner kan i princippet være alle myndige personer, der ikke er begunstiget i testamentet. Vitterlighedsvidner kan ikke være nært beslægtede personer. Din nabo eller en kollega fra arbejdet vil være gode vitterlighedsvidner.

Vitterlighedsvidnernes opgave er alene at bevidne og attestere:

  • at underskriftsdatoen er korrekt og den samme dato som er anført i dokumentet.
  • at identiteten på underskriverne af dokumentet er de samme som de personer, som har underskrevet dokumentet.
  • at underskrivere har deres myndighed (har deres sansers fulde brug på underskrifttidspunktet).

Ovenstående er en nem og juridisk korrekt måde at udarbejde et børnetestamente på. Vi anbefaler dog, at et børnetestamente er guidet. Dette kan du enten gøre som en del af dit testamente eller som et særskilt børnetestamente hos DinArv.

Start oprettelsen af børnetestamente hos DinArv. Dette sikrer dine børns fremtid, hvis du en dag går bort.