Arveafgift | Boafgift

Arveafgift/boafgift er en og samme ting, og alle arvinger skal betale afgift med undtagelse af ægtefæller. Du kan i visse tilfælde gøre afgiften for dine arvinger mindre samtidig med, at du støtter en velgørende organisation, læs mere her.

Vidste du: Arveafgift/boafgift kan minimeres gennem 30 % reglen eller ved at give dine børn gaver. Læs mere her.

Så meget skal arvingerne betale

Arveafgiften/boafgiften afhænger af arvens størrelse samt, hvem der modtager arven:

  • Ægtefæller betaler 0 % i afgift.
  • Børn (livsarvinger) betaler 0 % af de første 276.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
  • Andre arvinger betaler 0 % af de første 276.600 kr. og 36,25 % af den resterende arv.

Hvordan minimerer du arveafgiften/boafgiften?

Der er to måder at minimere afgiften på:

1. 30 % reglen

Den såkaldte 30 % regel kan hjælpe dig til at nedsætte arveafgiften/boafgiften for andre arvinger end din ægtefælle og børn (livsarvinger). Afgiften til din ægtefælle og børn kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet ikke betaler afgift, og dine børn (livsarvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift. (Hvis dine børn arver mere end 2,5 mio. kr. hver, så vil der dog være mulighed for også at minimere deres boafgift/arveafgift).

30 % reglen benyttes ved lade dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er, at organisationen betaler arveafgiften/boafgiften for dine andre arvinger.

Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift/boafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen. Det er populært sagt en win-win situation for både dine arvinger og den velgørende organisation, der modtager din arv.

Eksempel
I nedenstående eksempel efterlader Peter 1 mio. kroner til sin søster Anna. Hvis Peter har valgt at gøre brug af 30 % reglen, så øges Annas arv med 31.798 kr. samtidig med, at en velgørende organisation modtager 75.961 kr af Peters arv.

Normal tildeling af arv (ingen brug af en velgørende organisation)
Så meget arv får Anna, hvis Peter lader Anna arve på normal vis. Læg mærke til statens andel af arven.

Arv i altKr. 1.000.000 
Anna (Peters søster)         Kr. 668.202
StatenKr. 331.798

Tildeling af arv ved brug af en velgørende organisation
Læg mærke til, hvor meget arv Anna modtager på denne måde samt beløbet, der doneres til den velgørende organisation.

Arv i altKr. 1.000.000 
Anna (Peters søster)Kr. 700.000
StatenKr. 224.039
Velgørende organisation    Kr. 75.961

Ovenstående kan lade sig gøre, fordi velgørende organisationer ikke betaler afgifter i forbindelse med modtagelse af arv.

Du kan minimere arveafgiften/boafgiften gennem oprettelse af et testamente hos DinArv. Start dit testamente her.

2. Gaver og gældsbreve

Du kan give dine arvinger gaver eller gældsbreve, mens du lever. På denne måde gør du din formue mindre, hvilket i sidste ende mindsker boafgiften til staten.

Opret testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under foran notaren.