Testamente

Testamente – hvorfor? Uden et testamente kan det desværre gå helt galt for dine arvinger. Hos DinArv kan du oprette et testamente enkelt og sikkert, så du sikrer dine arvinger.

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Vi har alle hørt, at det er en god idé at oprette et testamente, men hvorfor er det egentlig en god idé, og hvad sker der, hvis du ikke opretter et testamente? Dette og meget mere kan du læse om i nedenstående.

 1. Ingen testamente – og hvad så?
 2. PAS PÅ – Testamenter fra før 2008 kan være forældede.
 3. Tips og tricks til testamenter.
 4. Ved du, hvem der arver efter dig?

Ingen testamente – og hvad så?

”Det er arvingernes problem, når jeg en dag ikke er her længere”.

Det er noget værre sludder. Det svarer stort set til at sige:

”Kære arvinger – jeg vil, at I kommer op at skændes om min arv. Det er mig uvedkommende, om I bliver sure på hinanden for livstid”.

Arvingerne risikerer at slås om arven, når der ikke er givet klare retningslinjer for, hvordan arven skal fordeles, og du risikerer også, at de ”forkerte” arvinger arver efter dig!

Vidste du: Samlevende arver intet efter hinanden, hvis der ikke foreligger et testamente.

Samlevende arver ikke hinanden

Der kan være mange udfordringer, hvis der ikke er oprettet et testamente. Din samlever arver f.eks. ikke efter dig. Det er en fejlopfattelse, at vi tror, at vi pr. automatik arver hinanden, når vi bare har boet sammen i 2 år eller længere. SAMLEVERE ARVER IKKE HINANDEN.

Ovenstående er bare ét af de mange problemer, der opstår, hvis der ikke er skrevet et testamente.

Manglende testamente giver også problemer for

 • Børn under 18 år: Børnene risikerer at blive overladt til myndighederne uden retning for, hvem der skal overdrages forældremyndigheden, hvis begge forældre går bort.

 • Særeje: Hvis dine arvinger bliver skilt fra deres ægtefælle efter modtagelsen af din arv, så skal de dele arven med ægtefællen. Dette kan undgås, hvis arvingerne modtager arven som særeje.

 • Uskiftet bo: Ægtefæller med børn uden for ægteskabet skal dele arven med ægtefællens børn, hvis der ikke er oprettet testamente, hvori der er truffet bestemmelse om at kunne sidde i uskiftet bo.

 • Der mangler retning for: Båndlæggelse af arven, retning for vedligeholdelse af gravsted, fortrinsret til arvinger, etc.

Vidste du: 87 % af alle danskere har ikke et testamente!

PAS PÅ – Testamenter fra før 2008 kan være forældede

Arveloven gennemgik i 2008 en række større ændringer. Dette betyder, at testamenter, der er oprettet før 2008 kan være forældede, hvis de strider imod den opdaterede arvelov.

Er dit testamente fra før 2008 anbefaler vi derfor, at der enten udarbejdes et nyt testamente eller, at det gamle testamente tilpasses arvelovens ændringer.

Arvelovens ændringer er i hovedtræk:

 • Ægtefællers retsstilling er generelt styrket. Længstlevende ægtefælle får nu tildelt halvdelen af sin ægtefælles arv, dette var før en tredjedel, hvis afdøde havde børn.
 • Livsarvinger og ægtefællers tvangsarv er nu 25 % af den legale arv, hvor det tidligere var 50 % af arven.
 • Tvangsarv kan nu begrænses til maksimum at udgøre 1 mio. kr.
 • Ugifte samlevere kan gennem et testamente bestemme, at de skal arve hinanden, som var de gift.
 • Der er også sket ændringer i forhold til solvenskrav for at ægtefællen kan få udleveret et uskiftet bo.

Tips og tricks til testamenter

Når du opretter et testamente, så kan det være en god idé at gøre sig nogle få overvejelser inden oprettelsen. Det er specielt vigtigt at gøre sig nogle fælles overvejelser, hvis du opretter et testamente sammen med en anden.

Vi har samlet 9 praktiske og effektive tips og tricks i nedenstående.

1. Tal testamentet igennem
Det er utroligt vigtigt at være enige om, hvad I som samlevere/ægtefæller ønsker, når I opretter et testamente sammen. Vær ærlige over for hinanden, så sikrer I det bedste resultat.

2. Børnetestamente
Hvis du har børn under 18 år, så husk at oprette et børnetestamente sammen med dit testamente. I et børnetestamente angiver du, hvem du ønsker som værge for dit barn, hvis begge forældre er gået bort. Børnetestamentet gælder frem til barnet fylder 18 år, hvorefter det automatisk bortfalder, da barnet nu er myndigt.

Hos DinArv er børnetestamentet altid inkluderet i oprettelsen af dit testamente, så du sikrer dine børn på god og ordentlig vis.

3. Tilbagekalde tidligere testamenter
Tidligere testamenter skal tilbagekaldes, når du opretter et nyt testamente. Dette er for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvilket testamente, der er gældende.

Dit tidligere testamente tilbagekaldes hos notaren i byretten, hvis det er oprettet som et notartestamente.

4. Særeje til arvingerne
Mere en 50 % af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Ved skilsmisse skal hver ægtefælle have halvdelen af ægteskabets samlede formue, hvilket også gælder modtaget arv.

Du kan undgå, at dine arvinger skal dele din arv ved en skilsmisse, hvis du tildeler dem særeje gennem testamentet. Når arvingerne modtager arven, skal de oprette en ægtepagt.

5. Uskiftet bo
Mange ægtepar har børn fra tidligere forhold. Disse børn skal som minimum modtage deres tvangsarv, når deres forælder går bort. I nogle tilfælde kan dette betyde, at den længstlevende ægtefælle må gå fra hus og hjem for at udbetale arv til afdødes børn.

Du kan undgå dette ved at bede børnene skrive under på, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Hos DinArv kan du bestille dette dokument sammen med testamentet. Når dokumentet er underskrevet, så kan længstlevende sidde i uskiftet bo.

6. Hilsen til arvingerne
Skriv en hilsen til sidst i testamentet, så dine arvinger ved, at du har tænkt på dem. En hilsen kan også hjælpe arvingerne ved, at du fortæller dem, hvilken ånd boet skal fordeles i.

Vidste du: Du kan indsætte en hilsen i testamenter oprettet gennem DinArv.

7. Pension og forsikring
Nogle pensions- og forsikringspapirer følger testamentets fordeling af formuen, andre gør ikke. Sørg altid for at tage kontakt til pensions- og forsikringsselskaber, så du er helt sikker på, at indestående hos dem tildeles arvingerne.

8. Notartestamente i stedet for vidnetestamente
Når du opretter et testamente, så anbefaler vi dig at få testamentet skrevet under foran en notar. Dette hedder et notartestamente, og du sikrer på denne måde, at testamentet altid vil dukke op, når du er gået bort. Notartestamenter er gemt i centralregistret for testamenter, og de kan dermed ikke blive væk.

9. Rettidig oprettelse af testamente
Få det nu gjort.
Mange af os venter desværre alt for længe med at oprette et testamente, og i mange tilfælde går en af vore kære desværre bort før tid. Arvingerne ender ofte med at kæmpe om arven i stedet for at stå sammen i en svær tid.

Gennem et testamente sikrer du dine kære på bedst mulig vis, hvis du skulle gå bort. Det sværeste ved et testamente er ofte at få taget sig sammen til at oprette testamentet.

Er du sikker på, hvem der arver?

De fleste danskere tror, at de ved, hvem der arver dem. Men er det nok at vide, hvem der arver dig, eller er der ting, som du bør overveje i forbindelse med din arv? I nedenstående kan du se, hvem der arver dig samt, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ikke har et testamente.

Arveloven er delt op i 3 overordnede arveklasser, der bestemmer rækkefølgen for, hvem der arver, når der ikke er oprettet et testamente.

 • Klasse 1: Ægtefæller og børn arver i første omgang
 • Klasse 2: Herefter arver forældre, dernæst søskende og deres børn
 • Klasse 3: Til sidst arver bedsteforældre og deres børn

Hvem arver dig?

Klik på din egen situation for at se, hvem der arver dig.

Alene ingen børn

Når du er alene, og ikke har børn, så vil dine forældre arve dig. Hvis dine forældre ikke lever, så arver dine søskende eller dine søskendes børn.

Værd at vide for dig

 • Du har ingen tvangsarvinger, og du bestemmer derfor selv, hvordan din arv skal fordeles.
 • Dine forældre betaler 15 % i arveafgift til staten, mens dine søskende eller andre arvinger skal betale op til 36,25 % i arveafgift.

Alene med børn

Når du er alene, og har børn, så er dine børn dine lovmæssige arvinger. Lever dine børn ikke, så vil det være deres børn, der arver dig (dine børnebørn). Lever dine børnebørn heller ikke, vil dine forældre arve efter dig og dernæst dine søskende.

Værd at vide for dig

 • Dine børn er tvangsarvinger til dig, og de skal som minimum modtage 25 % af din arv tilsammen.
 • Dine børn betaler 15 % i arveafgift efter dig.
 • Du har mulighed for at sikre værger til dine børn, der endnu ikke er fyldt 18 år, hvis du opretter et børnetestamente.

Samlevende – ingen børn

I ARVER IKKE HINANDEN medmindre, I opretter et testamente, hvor det klart og tydeligt fremgår, at I skal arve hinanden. Mange tror fejlagtigt, at samlevere arver hinanden. Det gør I ikke, heller ikke selvom I har boet sammen i mere end 2 år!

Dine forældre er dine arvinger, hvis du ikke har oprettet et testamente. Lever dine forældre ikke, så arver dine søskende eller dine søskendes børn.

Værd at vide for dig

 • Din samlever arver kun, hvis du opretter et testamente! Hvis der ikke er oprettet et testamente, så arver din samlever absolut intet uanset, hvor længe I har boet sammen.
 • Du er ikke gift eller du har ingen børn, derfor kan du selv bestemme, hvad der skal ske med hele din arv.
 • Dine forældre betaler 15 % i arveafgift, mens dine søskende og alle andre arvinger betaler op til 36,25 % i arveafgift.

Samlevende – fælles børn

I ARVER IKKE HINANDEN, hvis der ikke er oprettet et testamente. Dine børn arver alt efter dig. Mange tror fejlagtigt, at samlevere arver hinanden, hvis de har boet sammen i mere end 2 år. Dette er ikke sandt. Uden et testamente = ingen arv til hinanden.

Dine lovmæssige arvinger er dine børn. Hvis dine børn ikke er i live, så arver dine børnebørn efter dig. Skulle der ikke være børnebørn, så arver dine forældre, dernæst dine søskende.

Værd at vide for dig

 • Din samlever arver dig ikke! Det er nødvendigt, at du opretter et testamente, hvis din samlever skal arve efter dig.
 • Dine børn skal uanset, hvad du skriver i testamentet, arve 25 % til sammen. Dette kaldes tvangsarv. De resterende 75 % af din arv kan du selv bestemme over, og den kan du f.eks. give til din samlever.
 • Din samlever betaler 0 % i arveafgift, hvis I har boet sammen i mere end 2 år eller har børn sammen.
 • Det er ikke muligt at sidde i uskiftet bo med din samlevers børn. Dette er desværre heller ikke muligt, selvom børnene er jeres fælles børn. Det er kun muligt at sidde i uskiftet bo, hvis du og din samlever er gift.

Samlevende – med børn fra tidligere forhold

Samlevere ARVER IKKE HINANDEN medmindre, der er oprettet et testamente. Dine børn arver efter dig uanset, hvor længe I har boet sammen, og uanset, om I har børn sammen eller, at I kun har børn fra tidligere forhold.

Mange tror fejlagtigt, at man arver hinanden, hvis man har boet sammen i mere end 2 år, eller har mindst ét barn sammen. Dette er ikke korrekt!

Der skal oprettes et testamente, hvis din samlever skal arve efter dig, ellers vil det være dine børn, der arver.

Værd at vide for dig

 • Opret et testamente, så du er sikker på, at din samlever arver efter dig og omvendt!
 • Dine børn skal altid modtage deres tvangsarv uanset, om der er oprettet et testamente eller ej. Tvangsarven til børnene er samlet set 25 %, som børnene skal dele mellem sig. De resterende 75 % af arven kan du selv råde over.
 • Samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år, eller har børn sammen, betaler 0 % i arveafgift. Hvis I hverken har boet sammen i mere end 2 år, eller har børn sammen, så betaler I op til 36,25 % i arveafgift.
 • Det er ikke muligt at sidde i uskiftet bo efter din samlever, hvis din samlever har børn. Det er kun muligt at sidde i uskiftet bo, hvis I er ægtefæller.

Gift – ingen børn

Ægtefæller uden børn arver automatisk hinanden. Hvis du ønsker, at andre skal arve, så skal du oprette et testamente. I tilfælde af, at din ægtefælle ikke lever, når du en dag går bort, så arver jeres forældre. Hvis jeres forældre ikke er i live, så arver jeres søskende og dernæst jeres søskendes børn.

Værd at vide for dig

 • Din ægtefælle arver alt efter dig.
 • Din ægtefælle betaler ikke arveafgift.
 • Hvis du går bort før din ægtefælle, og din ægtefælle efterfølgende går bort, så arver jeres arvinger fra både din og din ægtefælles side. Det er derfor en god idé at oprette et testamente, der sikrer, at de rette personer fra begge familier modtager arv efter længstlevende ægtefælle.

Gift – fælles børn

Når I er gift, og kun har fælles børn, så arver din ægtefælle den ene halvdel af din arv, og dine børn arver den anden halvdel, hvis der ikke er oprettet et testamente. Hvis hverken din ægtefælle, dine børn eller børnebørn er i live, så vil dine forældre arve efter dig, dernæst dine søskende og deres børn.

Værd at vide for dig

 • Din ægtefælle og dine børn arver hver halvdelen af din arv.
 • Du bestemmer selv, om du ønsker at sidde i uskiftet bo med jeres børn, når din ægtefælle er gået bort. Det er ikke nødvendigt at indhente en såkaldt forhåndssamtykkeerklæring for at kunne sidde i uskiftet bo med jeres børn.
 • Din ægtefælle betaler ikke arveafgift, og dine børn betaler 15 % i afgift til staten.
 • Du og din ægtefælle bør overveje at tildele børnene særeje gennem et testamente. På denne måde skal de ikke dele jeres arv ved en eventuel separation eller skilsmisse.

Gift – med børn fra et tidligere forhold

Er I gift, og har børn fra tidligere forhold, så arver ægtefællen halvdelen af arven, og børnene arver den anden halvdel tilsammen. Hvis dine børn og din ægtefælle ikke lever på det tidspunkt, hvor du går bort, så arver dine forældre. Er dine forældre gået bort, så arver dine søskende og dernæst deres børn.

Værd at vide for dig

 • Dine børn er tvangsarvinger til dig, og de skal som minimum modtage 25 % af din arv tilsammen.
 • Dine børn betaler 15 % i arveafgift efter dig.
 • Du har mulighed for at sikre værger til dine børn, der endnu ikke er fyldt 18 år, hvis du opretter et børnetestamente.

Vi anbefaler for alle at oprette et testamente, medmindre man slet ikke ejer noget. Uden et testamente kan det være mere eller mindre tilfældigt, hvad der sker med din arv.

Hos DinArv har vi gjort det let at oprette et testamente hjemmefra i trygge rammer, og prisen for et testamente er overskuelig.

Vi er klar til at hjælpe dig pr. chat, e-mail eller på telefonen, alle spørgsmål er velkomne.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.

Ønsker du at vide mere om