Særeje

Det modsatte af særeje er fælleseje. Når man bliver gift i Danmark, så får man automatisk fælleseje med sin ægtefælle. 

Hvad er et særeje?

Særeje er ikke umiddelbart en term, som alle danskere er bekendt med. Hvis vi skal koge det helt ned, så er særeje det modsatte af et fælleseje. Det vil sige, at ægtefæller har hver deres formue, hvis de har oprettet særeje. Hvis der er oprettet særeje, og ægtefællerne efterfølgende bliver skilt, så vil hver person få hele deres særeje med ud af ægteskabet uden at skulle dele det med den anden person.

Hvorfor oprette særeje?

Skal man oprette særeje, hvis man bliver gift eller er gift? Det er ikke romantisk at tale om, da ægteskab jo principielt gælder hele livet, men det er desværre den virkelig, som vi lever under i dag.

Omkring 50 % af alle der bliver gift, faktisk også bliver skilt igen. Er dette ensbetydende med, at netop du vil blive skilt? Nej, det er det bestemt ikke. Men skulle det imod forventning ske for dig, så ville særeje være en gardering mod, at det hele ville ende i skænderier omkring økonomiske aspekter. Dette kan I nemlig allerede aftale gennem oprettelse af en ægtepagt med særeje.

Bliv enige om, hvad der skal ske ved evt. skilsmisse

Når der indgås en aftale omkring særeje, så er det sådan, at I i fælleskab bliver enige om, hvilke ting der ikke skal deles eller hvordan en evt. deling skal foregå i tilfældet af, at ægteskabet ophører. Denne aftale skal indføres i det man kalder en ægtepagt, som derefter skal tinglyses for at være gyldig. Processen for at komme derhen er blevet gjort meget simpel af Dinarv.dk. I bliver stillet 5-7 spørgsmål som skal besvares og derefter sendes ægtepagten pr. e-mail. Slutteligt skal denne tinglyses for at være gyldig. Dette er naturligvis også en proces som DinArv.dk kan være dig behjælpelig med. I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis vi kan være behjælpelige med noget.

Ægtepagt med særeje – Hvordan gør jeg?

I svarer på 5-7 spørgsmål online.

I modtager gratis rådgivning.

I tinglyser ægtepagten.

Hvem opretter særeje?

Du sidder sikkert og tænker, hvilke typer mennesker opretter særeje? Det er ganske normal tanke at have, da vores danske normer oftest har givet os idéen om, at vi skal være lige i et ægteskab. Det er sådan, at man bestemmer sig for, hvilke ting, som ikke skal deles, såfremt ægteskabet bringes til ophør. Dette betyder også, at det ikke er påkrævet, at du skal oprette særeje inden I bliver gift. Et særeje er noget, som kan oprettes på relativ kort tid, og du kan klare hele processen online.

Du bør overveje særeje i ægteskabet:

  • Hvis der er stor forskel i jeres indkomst, og I ikke ønsker at nogle af parterne skal profitere ved en skilsmisse.
  • Hvis du forventer, at du kommer til at arve et større beløb i fremtiden.
  • Hvis du gerne vil starte en virksomhed, og sikre dig at denne beholdes i tilfælde af skilsmisse.
  • Hvis der forligger en stor gæld hos den ene part og den anden er gældfri. Ved ophørt ægteskab, er det påkrævet at den gældsfrie part afleverer halvdelen af værdien af sine aktiver, såfremt der ikke findes et tinglyst særeje.

Virksomhedsejere opretter ofte en ægtepagt

Det er normalt, at virksomhedsejere bruger denne form sikkerhed i ægteskabet. Det er nemlig sådan, at når du gifter dig, så bringer du automatisk også virksomheden ind i ægteskabet og ind i jeres formue. Vælger I at forlade hinanden, så skal virksomheden deles, hvis I ikke har oprettet særeje. Ved oprettelse af særeje, kan din virksomhed blive indført sådan, at den ikke kommer til at indgå som en del af den fælles formue. På samme måde kan din ægtepagt også sikre dig mod eventuelle kreditorer, sådan at ægtefællen ikke kan holdes ansvarlig, hvis virksomheden skylder penge væk.

Start din ægtepagt med særeje hos DinArv. Det tager 10-15 minutter til at begynde med.

Hvordan oprettes et særeje?

Et særeje kan startes online hos DinArv.dk, hvorefter ægtepagten I vil modtage gratis rådgivning. Hvis I ønsker ægtepagten udarbejdet og tilsendt, så kan vi også hjælpe med dette. Du kan selv tinglyse dokumentet, hvis du ønsker det, eller vi kan hjælpe dig. 

Hvilken type særeje?
I kan vælge at oprette en en ægtepagt med én af de tre typer særeje. I Danmark kan I vælge mellem at oprette en ægtepagt med enten 1. Kombinationssæreje, 2. Fuldstændigt særeje, 3. Skilsmissesæreje. Du kan læse mere om de tre typer særeje i nedenstående eller ved at klikke på deres links.

Vælg dog aldrig skilsmissesæreje, da dette kan blive meget bekosteligt på sigt!

Hvad skal være omfattet?
Når der oprettes en ægtepagt med særeje, så kan I vælge, at særejet skal omfatte alt, hvad I ejer og har, eller udvalgte ejendele/aktiver. Mange vælger f.eks. at oprette en ægtepagt, hvor huset eller lejligheden er omfattet af særejet, mens resten af formuen er fælleseje mellem ægtefællerne. I vælger selv, hvad I ønsker omfattet.

Indtægter og surrogater?
I kan vælge, at indtægter fra særejet skal være omfattet af særejet. Dette kan f.eks. være indtægter fra en virksomhed, der er inkluderet af særejet.

Surrogater betyder, at erstattes et aktiv i særejet med et andet aktiv, så bliver det nye aktiv automatisk særeje. Et eksempel kan f.eks. være, at I sælger et hus, der er omfattet af særejet og køber et nyt hus. Det nye hus vil nu være en del af særejet.

Tidsbegrænsning og aftrapning
Det er muligt, at tidbegrænse særejet i ægtepagten til et bestemt antal år, hvis dette ønskes. Det er ligeledes også muligt at aftrappe ægtepagten over en årrække, f.eks. med 10 % pr. år. Dette betyder i praksis, at 10 % af særejet hvert år vil overgå til fælleseje. Efter 10 år, så vil der ikke længere være noget særeje tilbage.

Tinglysning af ægtepagten
Når særejet er oprettet, så skal ægtepagten altid tinglyses. Uden tinglysning er ægtepagten IKKE gyldig!

DinArv kan hjælpe med at tinglyse ægtepagten, når ægtepagten er oprettet hos DinArv.

Tre typer særeje

Der findes flere forskellige former for særeje, og du bør vælge den form for særeje, der passer bedst til dine ønsker og behov. Vi kan selvfølgelig være behjælpelig med kyndig vejledning.

Skilsmissesæreje – vælg aldrig dette!

Den første form for særeje hedder skilsmissesæreje. Når man læser ordet, så lyder det umiddelbart som den rigtige form for særeje for de fleste, men det er det IKKE! Opret aldrig skilsmissesæreje!

Skilsmissesæreje betyder egentlig, at hver part af ægteskabet beholder det, som er gjort til skilsmissesæreje, såfremt ægteskabet ender. Det betyder jo også, at hvis der foreligger en formue, som ikke er indbefattet under denne, så skal den som udgangspunkt deles ligeligt mellem jer.

Dette gælder dog kun ved endt ægteskab og bortfalder derfor, når én af jer dør, så den efterladte arver ægtefællens samlede bo.

Den længstlevende kan også sidde i uskiftet bo. Problemet ved dette bliver netop så, at særeje ophører ved død og formuen/gælden overgår derefter til ægtefællen. Dette ville for eksempel kunne betyde, at du var forpligtet til, at skulle betale arv til din ægtefælles børn af din egen formue, eller betale gæld stiftet af din ægtefælle!

Vi anbefaler aldrig, at man benytter denne form for særeje.

Start jeres ægtepagt med særeje hos DinArv. Det tager 10-15 minutter at begynde.

Fuldstændigt særeje

Fuldstændig særeje er den anden af de tre forskellige former for særeje, som vi kigger nærmere på. Fuldstændigt særeje betyder, lidt som navnet indikerer, at I hver især beholder de aktiver og passiver, som i har aftalt i jeres særeje. Dette er både ved endt ægteskab eller ved et dødsfald. På den måde sikrer I jer og jeres værdier, da disse ikke skal deles mens i er gift eller såfremt i bliver skilt.

På samme måde kommer det til at ske, såfremt den ene part dør. Her vil det være således, at det bliver særejet, der skal fordeles som arv, og såfremt der ikke er lavet noget testamente, så er det ægtefællen der arver halvdelen af dette. Den af jer, der lever længst, kan ikke sidde i uskiftet bo, men skal skifte med først afdødes arvinger.

Nedenstående eksempel beskriver forskellen mellem skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

En kvinde ejer to millioner kroner – hendes mand ejer intet. De har intet testamente og tre børn.

  • Ved skilsmissesæreje beholder kvinden sine to millioner kroner, hvis parterne går fra hinanden – dør kvinden kan manden beholde 1.500.000 kroner, mens børnene får 500.000 kroner.
  • Ved fuldstændigt særeje beholder kvinden sine to millioner kroner, hvis parterne går fra hinanden – dør kvinden, arver manden 1.000.000 kroner og børnene arver 1.000.000 kroner.

Hermed ses det, at der forekommer en ret stor forskel på disse to former, og det er især ved død, at den egentlige forskel kommer til syne. Det er faktisk sådan, at vi i majoriteten af de tilfælde vi kommer ud for, faktisk anbefaler vores kunder, at de skal vælge kombinationssæreje, når det kommer til oprettelse af særeje.

Kombinationssæreje er den form for særeje, der sikrer dig og din ægtefælle bedst både ved skilsmisse og død.

Kombinationssæreje

Den tredje og sidste af de tre forskellige former for særeje vi vil kigge på er kombinationssæreje. Som nævnt, så er dette denne vi vil anbefale i de fleste tilfælde. Dette er, som navnet indikerer, en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Kombinationssæreje er samlet set det bedste fra de to andre særejeformer. Ved skilsmisse optræder kombinationssæreje som skilsmissesæreje og ved død, optræder særejet som fuldstændigt særeje for den længstlevende. Det betyder, at længstlevende ægtefælle ikke skal dele sit særeje med eventuelle børn af først afdøde.

I kan selv bestemme, hvilke aktiver jeres særeje skal omfatte. I kan vælge at lade særejet omfatte alt, hvad I ejer, eller I kan principielt også bare aftale, at det skal dreje sig om en enkelt ting. Det kunne for eksempel være huset.

Det er også muligt, at I kan bruge tiden som en faktor. Hermed menes, at I kan sætte en periode for, hvornår aktivet skal være særejet, og så kan det bortfalde efter x antal år og dermed overgå til at være fælleseje.

Kontakt os gerne

Er du i tvivl om nogle af alle disse informationer, så du altid velkommen til at kontakte os. Samtalen vil altid være uforpligtende.

Start jeres ægtepagt allerede i dag. Vi rådgiver Jer gratis pr. tlf. og e-mail.