Hvem arver mig som samlever uden børn?

Som samlevende uden børn arver dine forældre og dernæst dine søskende. Din samlever arver altså ikke, uanset hvor lang tid I har boet sammen. Dette kommer bag på mange.

Vidste du: Din samlever arver intet, hvis du ikke opretter testamente.

Din arverækkefølge kan du se i nedenstående. Hvis der er arvinger i række et, så arver de, derefter arver personer i række to, osv.:

 1. Dine forældre
 2. Dine søskende eller deres børn
 3. Dine bedsteforældre eller deres børn (farbror, faster, morbror, moster)

I det følgende kan du læse om, hvad der er vigtigt for dig at være opmærksom på som samlever uden børn. De enkelte punkter vil herefter blive uddybet.

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Hvis du vælger at oprette et testamente på DinArv.dk, så hjælper vi dig med informationer undervejs, så du træffer de rigtige beslutninger for dig.

Hvad skal jeg være klar over som samlever uden børn?

 • Din samlever arver intet Hvis du ikke er gift, og ikke har oprettet et testamente, så arver din samlever ingenting.
 • Tvangsarvinger: Du har ingen tvangsarvinger, så du bestemmer selv, hvad der skal ske med din arv.
 • Gensidigt testamente: Du kan oprette et ”gensidigt testamente”. Her vil I som samlevere stadig kunne arve hinanden, men ikke på samme fordelagtige vilkår, som i et ”udvidet samlevertestamente”.
 • Udvidet samlevertestamente: Det er muligt at oprette et ”udvidet samlevertestamente”, som tilgodeser din samlever på samme måde, som var I ægtefæller.
 • Arveafgift: Uden et testamente vil dine arvinger, som oftest skulle betale 36,25 % i arveafgift. Du har selv mulighed for at sikre, at dine arvingers arveafgift bliver minimeret.
 • Statskassen: Der er risiko for, at din arv vil gå til den danske statskasse, hvis du ikke har børn.

Kun et testamente sikrer din samlever

Hvis du ikke er gift, og ikke har oprettet et testamente, så arver din samlever ingenting. Dine forældre kan ikke videregive arven, så det er altafgørende, at få oprettet et testamente, hvis du ønsker, at din samlever skal arve.

Ingen tvangsarvinger

Du har ingen tvangsarvinger som samlever uden børn, og du kan derfor disponere 100 % over din arv, hvis du opretter et testamente.

Gensidigt testamente eller udvidet samlevertestamente

Du og din samlever har mulighed for at oprette hver jeres testamente, men rigtig mange vælger at oprette det sammen.

Her har I to valgmuligheder:

 1. Gensidigt testamente: Du og din samlever kan få arveret efter hinanden, hvis I opretter et gensidigt testamente.
 2. Udvidet samlevertestamente: Siden 1. januar 2008 har det været muligt at oprette et udvidet samlevertestamente. Det sikrer jer fordelagtige arvevilkår, der minder om dem, I ville have, hvis I var gift.

Høj arvegift for mange af dine arvinger

De eneste arvinger der ikke skal betale den høje arveafgift på 36,25 % er dine børn, børnebørn, ægtefælle og samlever.

Det betyder altså at nære familiemedlemmer, f.eks. søskende, niecer eller nevøer, skal betale den høje arveafgift på 36,25 %.

Nedsæt arveafgiften for dine arvinger

Den såkaldte 30 % regel kan hjælpe dig til at nedsætte arveafgiften for dine arvinger.

30 % reglen benyttes ved at lade en velgørende organisation arve din formue på betingelse af, at organisationen sikrer, at dine arvinger får udbetalt 70 % af din arv.

Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen, som de kan benytte til et velgørende formål.

Statskassen får din arv

Hvis dine fætre og kusiner er dine nærmeste slægtninge, og du ikke har oprettet et testamente, så arver statskassen dig. Dine fætre og kusiner er ifølge arveloven ikke nære nok relationer til, at de automatisk vil være dine arvinger.

Andet

Fordelingen af den formue, du måtte have i forsikringer og pensioner, indgår ikke i testamentet. Du skal bede dit pensionsselskab og forsikringsselskab skrive dine arvinger direkte ind i pensions- og forsikringspapirerne.

Husk: Det er muligt at oprette et såkaldt “udvidet samlevertestamente”. På den måde kan du give din samlever fordelagtige vilkår, der minder om dem ægtefæller har.

Udarbejdelse af et testamente kan være en barriere for mange. Der skal tages stilling til mange emner, som vi reelt ikke ønsker at tænke på. Når det er sagt, så er følelsen af at have sikret sine nærmeste gennem et testamente rigtig god.

Kom uforpligtende i gang med at oprette dit juridisk gyldige testamente. Det er lettere end du tror.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.