Hvem arver mig, når jeg er alene og uden børn?

Som alene uden børn tilfalder dine ejendele og din formue dine forældre.

Såfremt dine forældre ikke længere lever, så arver dine søskende eller deres børn dig.

Vidste du: Dine forældre arver dig, hvis de er i live.

Din arverækkefølge kan du se i nedenstående. Hvis der er arvinger i række et, så arver de, derefter arver personer i række to, osv.:

  1. Dine forældre
  2. Dine søskende eller deres børn
  3. Dine bedsteforældre eller deres børn (farbror, faster, morbror og moster)

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Herunder vil vi forklare, hvad du i din familiesituation skal være klar over, og hvilke grunde der er til, at du bør oprette et testamente, hvis du er alene og ikke har børn.

Hvad skal jeg være klar over?

  • Arveafgift: Der er en arveafgift på 36,25 %, som dine arvinger ifølge arveloven skal betale.
  • Slægtsarvinger: Hvis du ikke har slægtsarvinger, så vil din arv gå til den danske statskasse. Her er det vigtigt at vide, at f.eks. dine fætre og kusiner ikke er slægtsarvinger ifølge arveloven. De arver derfor ikke automatisk.
  • Tvangsarvinger: Du har ingen tvangsarvinger (børn/ægtefælle), så du bestemmer selv, hvad der skal ske med dine ejendele og formue.

Du kan allerede nu komme i gang med at oprette dit testamente ved at klikke trykke her. Der vil undervejs være al den nødvendige information til rådighed, så du let kan oprette et juridisk gyldigt testamente uden brug af en advokat. På den måde sikrer du dine nærmeste allerede i dag.

Høj arvegift for mange af dine arvinger

De eneste arvinger, der ikke skal betale høj arveafgift på 36,25 %, er dine børn, børnebørn, ægtefælle og samlever.

Det betyder at nære familiemedlemmer, dine søskende, niecer, nevøer eller andre potentielle arvinger, skal betale den høje arveafgift på 36,25 %.

Nedsæt arveafgiften for dine arvinger

Den såkaldte 30 % regel kan hjælpe dig til at nedsætte arveafgiften for dine arvinger.

30 % reglen benyttes ved at lade en velgørende organisation arve din formue på betingelse af, at organisationen sikrer, at dine arvinger får udbetalt 70 % af din arv.

Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen, som de kan benytte til et velgørende formål.

Statskassen får din arv

Såfremt du ikke har nogen fra din nære familie tilbage, så dine nærmeste slægtninge er dine fætre og kusiner, og du ikke har oprettet et testamente, så tilfalder din formue/ejendele den danske statskasse.

Udarbejdelse af et testamente kan være en barriere for mange. Der skal tages stilling til mange emner, som vi reelt ikke ønsker at tænke på. Når det er sagt, så er følelsen af at have sikret sine nærmeste gennem et testamente rigtig god.

Kom uforpligtende i gang med at oprette dit juridisk gyldige testamente. Det er mindre besværligt end du tror.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.