Hvem arver mig, når jeg er alene og har børn?

Såfremt du er alene og har børn, så tilfalder din formue og dine ejendele dine børn.

Vidste du: Med oprettelse af et børnetestamente kan du fortælle myndighederne, hvem du ønsker som værge for dine børn.

Din arverækkefølge kan du se i nedenstående. Hvis der er arvinger i række et, så arver de, derefter arver personer i række to, osv.:

  1. Dine børn
  2. Dine forældre
  3. Dine søskende eller deres børn

Herunder vil vi forklare, hvad du i din familiesituation skal være klar over, og hvilke grunde der er til, at du bør oprette et testamente.

Hvad skal du være klar over?

  • Tvangsarvinger: Dine børn er per definition tvangsarvinger, og skal samlet arve minimum 25 % af din formue uanset, hvordan dit testamente ser ud.
  • Særeje: I dit testamente kan du vælge at gøre en del af din arv til særeje. På denne måde sikrer du eksempelvis, at dine børns formue forbliver deres, såfremt børnene måtte blive skilt.
  • Båndlæggelse: Ved at båndlægge hele eller dele af din arv, kan du fastfryse arv, så arven eksempelvis først kan bruges når arvingen fylder 25 år.
  • Børnetestamente: Du kan, som rigtig mange andre med børn, vælge at oprette et børnetestamente. Her kan du ønske, hvem der skal varetage forældremyndigheden over dine børn, hvis du måtte gå bort.

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Tvangsarvinger

Tvangsarv er den del af arven, som ikke kan ændres i et testamente. Tvangsarven er ifølge arveloven på 25 %. Tvangsarvinger er dem der betegnes som ”livsarvinger”. Det drejer sig om dine børn, børnebørn (osv.), samt ægtefælle.

Særeje

Ved at tildele din børn særeje sikrer du, at de i tilfælde af en skilsmisse eller separation, ikke skal afgive halvdelen af deres arv til deres ægtefælle.

Særejebestemmelserne gælder uanset, om de er oprettet før eller under din arvings ægteskab. Hvis du ikke indsætter en bestemmelse om særeje i dit testamente, så vil din arvings andel af din formue blive til fælleseje med arvingens ægtefælle.

Båndlæggelse

Båndlæggelse betyder, at du kan vælge at fastlåse din arv til dine børn, så de f.eks. først kan få den udbetalt, når de er 25 år.

Det er en måde, hvorpå du kan sikre, at dine børn ikke får udbetalt hele deres arv på én gang eller i en for tidlig alder.

Når du opretter et testamente, kan du vælge at båndlægge hele eller dele af dine børns arv. Du skal være opmærksom på, at du kun kan båndlægge tvangsarven, indtil dine børn fylder 25 år. Hvis du efterlader yderligere arv (det der kaldes friarv), så er der ikke begrænsninger, for hvornår du kan båndlægge til.

Børnetestamente

Det er sædvane at oprette et børnetestamente, hvis man er alene og har børn. Gennem et børnetestamente kan du ønske, hvem der skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis du en dag går bort.

Mange i din situation skriver ofte specifikke ting ind i deres børnetestamente, om hvilke beføjelser de ”nye forældre” har over børnenes arv. Foretrækker du eksempelvis, at dine værger skal have råderet over noget af dine børns arv som hjælp til opvæksten? Eller foretrækker du hellere, at værgerne selv står med den økonomiske byrde?

Udarbejdelse af et testamente kan være en barriere for mange. Der skal tages stilling til mange emner, som vi reelt ikke ønsker at tænke på. Når det er sagt, så er følelsen af at have sikret sine nærmeste gennem et testamente rigtig god.

Kom uforpligtende i gang med at oprette dit juridisk gyldige testamente. Det er lettere, end du tror.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.