Hvem arver mig som ægtefælle uden børn

Hvis du er gift, ikke har børn og ikke har et testamente, tilfalder arven som udgangspunkt din ægtefælle.

Vidste du: Din ægtefælle arver alt, hvis du ikke har oprettet et testamente.

Din arverækkefølge kan du se i nedenstående. Hvis der er arvinger i række et, så arver de, derefter arver personer i række to, osv.:

  1. Din ægtefælle
  2. Dine forældre
  3. Dine søskende eller deres børn

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

I det følgende kan du læse om, hvad der er vigtigt for dig at være opmærksom på som ægtefælle uden børn. De enkelte punkter vil herefter blive uddybet.

Hvad skal jeg være klar over som ægtefælle uden børn?

  • Ægtefælle arver: Din ægtefælle arver automatisk hele formuen.
  • Jeres familier: Jeres familier deler automatisk ligeligt, når den sidste af Jer går bort.
  • Boafgift: Din ægtefælle betaler ingen boafgift.
  • Statskassen: Når du og din samlever er gået bort, så er der risiko for, at din arv vil gå til den danske statskasse, hvis du ikke har børn.

Længstlevende ægtefælle arver alt

Hvis du lever i et barnløst ægteskab og går bort, så arver din ægtefælle hele boet, med mindre der er oprettet et testamente. 

Jeres familier arver, når I begge går bort

Når I en dag begge er gået bort, så arver jeres familier ligeligt jeres samlede formue.

Når du befinder dig i et ægteskab uden børn, så har du og din ægtefælle mulighed for at tildele jeres formue og ejendele til dem, I ønsker. I kan også bestemme, hvordan jeres arv skal tilgå jeres arvinger.

Skal dele af arven eksempelvis tilgå som særeje, skal arvingerne have fortrinsret, eller ønsker I at båndlægge noget af arven? Der er mange muligheder, men kun ved at oprette et testamente kan I få indflydelse på, hvad der skal ske med jeres arv.

Ingen boafgift

Som ægtefæller er den af jer, der lever længst, ifølge arveloven begunstiget af ikke at skulle betale boafgift.

Statskassen kan få din arv

Hvis du er den af jer, der lever længst, og I ikke har oprettet et testamente og dine nærmeste slægtninge er dine fætre og kusiner, så tilfalder jeres samlede formue statskassen.

Husk: Hvis I ikke opretter et testamente, så vil det være den længstlevende ægtefælles slægt, der arver det meste af jeres formue.

Udarbejdelse af et testamente kan være en barriere for mange. Der skal tages stilling til mange emner, som vi reelt ikke ønsker at tænke på. Når det er sagt, så er følelsen af at have sikret sine nærmeste gennem et testamente rigtig god.

Kom uforpligtende i gang med at oprette dit juridisk gyldige testamente. Det er mindre besværligt end du tror.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.