Hvem arver mig som ægtefælle med børn

Hvis du er gift og har børn, så er det din ægtefælle og dine børn, der arver din formue, når du går bort. Din ægtefælle og dine børn arver som udgangspunkt 50 % af arven hver.

Vidste du: Din ægtefælle og børn skal som udgangspunkt dele din arv ligeligt, hvis du ikke har oprettet et testamente.

Din arverækkefølge kan du se i nedenstående. Hvis der er arvinger i række et, så arver de, derefter arver personer i række to, osv.: 

  1. Din ægtefælle og dine børn
  2. Dine børnebørn
  3. Dine forældre

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

I det følgende kan du læse om, hvad der er vigtigt for dig at være opmærksom på som ægtefælle med børn. De enkelte punkter vil herefter blive uddybet.

Hvad skal jeg være klar over som ægtefælle med børn?

  • Arvefordelingen: Hvis du ønsker at arvefordelingen mellem din ægtefælle og dine børn skal være anderledes, så skal du oprette et testamente.
  • Tvangsarvinger: Dine børn og ægtefælle er per definition tvangsarvinger, og skal samlet arve 25 % af din formue, uanset hvordan dit testamente er udformet.
  • Uskiftet bo: Du kan sidde i uskiftet bo med din ægtefælles børn, hvis børnene accepterer det.
  • Særeje: Du kan vælge at tildele dine børn særeje i forbindelse med modtagelse af din arv. Dette sikrer, at dine børn ikke skal dele deres arv med en evt. ægtefælle, hvis de skulle blive skilt.
  • Båndlæggelse: Ved at båndlægge hele eller dele af din arv, kan du fastfryse arv, så arven eksempelvis først kan udbetales når arvingen fylder 25 år.
  • Børnetestamente: Du kan, som rigtig mange andre med børn, vælge at oprette et børnetestamente. Her kan du ønske, hvem der skal varetage forældremyndigheden over dine børn, hvis begge forældre måtte gå bort.

Arvefordelingen

Hvis du og din ægtefælle har fælleseje, så arver din ægtefælle halvdelen af din arv, og dine børn arver til sammen den anden halvdel.

Din ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo, hvis jeres børn er fælles. Dette betyder i praksis, at din ægtefælle økonomisk kan leve videre uden at skulle udbetale arv til jeres børn. Hvis jeres børn ikke er fælles, så er situationen en anden. Læs mere om uskiftet bo i nedenstående.

Tvangsarvinger

Tvangsarv er den del af arven, der ikke kan ændres i et testamente. Tvangsarven er ifølge arveloven på 25 %. Tvangsarvinger er dem, der betegnes som ”livsarvinger”. Det drejer sig om dine børn, børnebørn (osv.) samt ægtefælle.

Uskiftet bo

Uskiftet bo betyder, at boet endnu ikke er delt med afdødes livsarvinger (afdødes børn).

Har din ægtefælle børn med andre end dig, så kan din ægtefælles børn tvinge dig til at skifte boet (udbetale arv til dem), hvis din ægtefælle går bort før dig. Dette kan betyde, at du kan være nødsaget til at flytte fra hus og hjem.

Hvis din ægtefælle ønsker, at du skal kunne sidde i uskiftet bo med vedkommendes børn, så anbefaler vi, at skriftligt aftaler dette med børnene.

Har du og din ægtefælle kun børn med hinanden, så er det dig, der bestemmer, om du vil sidde i uskiftet bo. Jeres børn vil således først få udbetalt deres arv, når du ønsker det, eller du går bort.

Særeje

Ved at tildele dine børn særeje kan du sikre, at de i tilfælde af skilsmisse eller separation ikke skal afgive halvdelen af deres arv til deres ægtefælle.

Særejebestemmelserne gælder uanset, om de er oprettet før eller under dine arvingers ægteskab. Hvis du ikke indsætter særejebestemmelser i testamentet, så vil din arvings andel af din formue blive til fælleseje mellem din arving og en eventuel ægtefælle.

Båndlæggelse

Båndlæggelse betyder, at du kan vælge at fastlåse din arv til dine børn, så de f.eks. først kan få den udbetalt, når de er 25 år.

Det er en måde at sikre, at dine børn ikke får udbetalt hele deres arv på en gang eller i en for tidlig alder.

Når du opretter et testamente, kan du derfor vælge at båndlægge den hele eller dele af dine børns arv. Du skal være opmærksom på, at du kun kan båndlægge tvangsarven, indtil dine børn er 25 år. Hvis du tildeler dine børn yderligere arv end deres tvangsarv, så kan du frit båndlægge arven, som du ønsker.

Børnetestamente

Gennem et børnetestamente kan du ønske, hvem der skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis du en dag går bort.

Mange skriver specifikke ting ind i deres børnetestamente, f.eks. hvilke beføjelser de ”nye forældre” har over børnenes arv. Foretrækker du eksempelvis, at dine værger skal have råderet over noget af dine børns arv som hjælp til opvæksten? Eller foretrækker du hellere, at værgerne selv står med den økonomiske byrde?

Det er emner som disse, du kan indføje i dit børnetestamente.

Husk: I bestemmer selv, hvordan jeres arv skal fordeles og hvilke kriterier, I vil lægge til grund for fordelingen. Bestem selv i stedet for at lade arveloven gøre det for jer.

Udarbejdelse af et testamente kan være en barriere for mange. Der skal tages stilling til mange emner, som vi reelt ikke ønsker at tænke på. Når det er sagt, så er følelsen af at have sikret sine nærmeste gennem et testamente rigtig god.

Kom uforpligtende i gang med at oprette dit juridisk gyldige testamente. Det er lettere end du tror.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.