Gratis testamente

Opret et gratis testamente. Vi har samlet en række punkter, der hjælper dig med at oprette et gratis testamente i nedenstående.

Alternativet til at oprette et gratis testamente er at oprette et billigt testamente hos DinArv. Når du opretter et billigt testamente, bliver du guidet sikkert gennem oprettelsen af dit testamente, og du får et testamente, der stemmer overens med dine ønsker.

Huskeseddel til dit testamente

Hvis du selv ønsker at oprette dit testamente, så kan du gøre dette ved at tage stilling til nedenstående punkter, og skrive punkterne ind i testamentet.

Når dette er gjort, skal testamentet skrives under foran enten en notar eller to vitterlighedsvidner. Du finder en notar i den nærmeste byret.

Husk følgende i dit testamente

 1. Hvem er dine arvinger?
 2. Hvordan skal arven fordeles?
 3. Særeje til arvingerne?
 4. Børnetestamente
 5. Kan arveafgiften reduceres?
 6. Tilbagekald tidligere testamenter
 7. Uskiftet bo
 8. Særeje for dig
 9. Båndlæggelse i testamentet
 10. Fortrinsret til arvingerne
 11. Subsidiære arvinger
 12. Vedligeholdelse af gravested
 13. Bobestyrer
 14. Personlige oplysninger
 15. Notar- eller vidnetestamente?

1. Hvem er dine arvinger?

Du kan principielt angive de arvinger, som du ønsker. Dog skal du være opmærksom på, at du muligvis har lovbestemte tvangsarvinger, der SKAL modtage minimum 25 % af din arv.

Tvangsarvingerne er dine børn og eventuelle ægtefælle, og de skal anføres i testamentet, så testamentet er juridisk gyldigt.

Husk at angive både din eventuelle ægtefælle og samtlige børn. Husk også at angive børn af evt. afdøde børn (børnebørn), da børnebørn er tvangsarvinger til dig, hvis deres forældre er gået bort.

2. Hvordan skal arven fordele?

Arven kan fordeles som du ønsker, men du skal som minimum tildele dine tvangsarvinger deres lovbestemte tvangsarv (tvangsarven er samlet set 25 % af din arv).

3. Særeje til arvingerne?

Mange vælger at tildele særeje til deres arvinger, så arvingerne ikke skal dele arven med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

Vær opmærksom på, at der findes flere forskellige former for særeje i Danmark.

Der findes blandt andet skilsmissesærejefuldstændigt særeje og en kombination af de to særejeformer, der populært kaldes kombinationssæreje. De fleste vælger at tildele deres arvinger de såkaldte kombinationssæreje.

Undgå skilsmissesæreje: Vi anbefaler, at du ikke tildeler dine arvinger skilsmissesæreje, da dette kan have uheldige konsekvenser for arvingerne, hvis deres ægtefæller en dag går bort.

Vidste du: Der er ofte fejl i testamenter, både i testamenter udarbejdet af advokater og i testamenter, der er oprettet uden vejledning. Læs mere om typiske fejl her.

4. Børnetestamente

Det er en god idé at sikre dine børns opvækst gennem et børnetestamente. Gennem et børnetestamente kan du ønske, hvem der skal overtage forældremyndigheden for dine børn, hvis begge forældre er gået bort.

Du kan også give børnenes værger et beløb af børnenes arv, som de kan benytte til at forsøde børnenes tilværelse under deres opvækst.

Læs mere om, hvordan du opretter et gratis børnetestamente her.

5. Kan arveafgiften/boafgiften reduceres?

Der betales op til 36,25 % i arveafgift/boafgift til staten, hvis f.eks. dine søskende eller venner skal arve dig. Denne afgift kan reduceres ved hjælpe af den såkaldte 30 % – regel.

Dine arvinger kan spare op til 6 %, hvis du gør brug af 30 % – reglen, men det er vigtigt, at reglen skrives korrekt ind i testamentet, så der ikke opstår tvivl om, hvad din hensigt med testamentet er.

Her kan du læse mere om 30 % – reglen.

6. Tilbagekaldelse af tidligere testamenter

Hvis du tidligere har udarbejdet et testamente, så bør du tilbagekalde testamentet. Dette bør du gøre, så der ikke opstår tvivl om, hvilket testamente, der er det gyldige.

Er dit tidligere testamente oprettet som et notartestamente, så kan du tilbagekalde testamentet samtidig med, at du skriver det nye testamente under notaren i byretten.

7. Uskiftet bo

Afdød ægtefælle Hvis du sidder i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle, så råder du principielt kun over din andel af boet. Det bør derfor noteres i testamentet, om du sidder i uskiftet bo.

Ønsker du selv at kunne sidde i uskiftet bo?Gift med fælles børn:  Er du gift, og har du og din ægtefælle udelukkende børn sammen, så kan længstlevende selv bestemme om vedkommende vælger at sidde i uskiftet bo med jeres børn. I behøver derfor ikke at skrive ind i testamentet, at længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo, og børnene skal heller ikke skrive under på, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Gift med børn uden for ægteskabet: Er du gift, og har den ene eller begge af Jer børn uden for ægteskabet, så bør vedkommendes børn skrive under på, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Dette dokument kaldes for en samtykkeerklæring til at sidde i uskiftet bo. I kan få gratis samtykkeerklæring hos DinArv.

I bør også notere i testamentet, at det er førstafdødes ønske, at længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo med vedkommendes børn.

Her kan du læse mere om uskiftet bo.

8. Særeje for dig

Hvis du har særeje i dit ægteskab, eller har fået tildelt særeje gennem modtaget arv, så bør dette stå i testamentet. Vær opmærksom på, at når du har særeje og ægtepagt, så kan dette påvirke dine muligheder for fordeling af arven.

9. Båndlæggelse i testamentet

Det er muligt for dig at bestemme, hvordan arven skal udbetales til dine arvinger gennem båndlæggelse. Vær opmærksom på, at det ikke er al arv, der kan båndlægges. Tvangsarv til en ægtefælle f.eks. ikke båndlægges.

10. Fortrinsret til arvingerne

Har du ejendele, som du specifikt ønsker skal gå til udvalgte personer i testamentet, så kan du vælge at tildele disse personer fortrinsret til ejendelene. Husk at være specifik, når du beskriver ejendelene, så arvingerne kan identificere genstandene, når boet gøres op.

11. Subsidiære arvinger

Hvem skal arve i tilfælde af, at dine arvinger går bort før dig?

Dette er væsentligt at tage stilling til dette, så dit testamente stadig er gyldigt selvom en eller flere arvinger måtte være gået bort.

Subsidiære arvinger er den juridiske term for arvinger, der træder ind i stedet for afdøde arvinger og bør angives i dit testamente.

12. Vedligeholdelse af gravsted

Vi anbefaler, at du tager stilling til om vedligeholdelse af dit gravsted skal betales af boet eller ej.

13. Bobestyrer

Det er muligt at angive en person til at tage hånd om deling af din arv samt håndtering af skifteretten mv. Personen, der håndterer boet, kaldes en bobestyrer, og kan angives i testamentet.

14. Personlige oplysninger

Husk at angive dine personlige oplysninger i testamentet, så myndighederne kan verificerer, at det er dig, der har oprettet testamentet.

Personlige oplysninger er dit fulde navn, cpr-nr. og adresse.

15. Notar eller vitterlighedsvidner

Sørg for at få skrevet testamentet under foran enten en notar eller foran to vitterlighedsvidner. Uden underskrift foran enten en notar eller to vitterlighedsvidner, så er testamentet ikke juridisk gyldigt.

Du kan finde en notar hos den nærmeste byret. Det koster 300 kr. i retsafgift at notere et testamente.

Vær opmærksom på gratis testamenter

Et gratis testamente kan være godt nok, hvis dine arveforhold er meget simple samt, at du ikke har nogle specifikke ønsker i forbindelse med tildeling af arven til arvingerne.

Der laves desværre mange fejl i testamenter, når de er oprettet egenhændigt, og du kan læse mere om typiske fejl i testamenter her.

Vi anbefaler at oprette dit testamente online

I stedet for at oprette et gratis testamente, anbefaler vi, at du opretter dit testamente online gennem DinArv. 

Hos DinArv bliver du guidet online til at oprette dit testamente. Du bliver hjulpet til at træffe beslutning om særeje til arvingerne, evt. oprettelse af børnetestamente og alle de andre ting, som du har læst om her på siden.

Start med at oprette dit testamente online, så får du indblik i dine eventuelle ønsker til testamentet. Du bestemmer selv om du ønsker at bestille testamentet eller ej. Se hvordan ved at trykke her.

Du kan altid kontakte os

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om, hvordan du kan oprette dit testamente. Det koster, i modsætning til mange advokater, ikke noget for en telefonisk samtale eller udveksling af e-mails. Testamenter skal være for alle, og vi ønsker, at flest muligt får oprettet et testamente, så de “rigtige” arvinger tilgodeses på bedst mulig vis.

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.