Tvangsarv

Tvangsarven er mellem 0 % og 25 % af din samlede formue, eller op til 1 mio. kr. pr. tvangsarving.

Testamente med tvangsarv – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Du kan ikke selv bestemme over den del af formuen, der der er tvangsarv. Den SKAL gå til dine tvangsarvinger. 

Når du opretter et testamente hos DinArv, så tager vi automatisk højde for, at dine tvangsarvinger altid modtager deres tvangsarv. På denne sikres du et juridisk gyldigt testamente.

Hvem er tvangsarvinger?

Vi har alle hørt ordet tvangsarv eller tvangsarvinger, men hvem er tvangsarvingerne? Der er mange, der fejlagtigt tror, at forældre eller søskende er tvangsarvinger – DETTE ER IKKE KORREKT.

Dine tvangsarvinger er dine børn og ægtefælle.

Hvis dine børn er gået bort, og de har efterladt sig børn (dine børnebørn), så er børnebørnene dine tvangsarvinger.

Hvis du ikke har børn eller ægtefælle, så har du ingen tvangsarvinger. Du kan dermed råde over 100 % af din arv.

Hvor meget er tvangsarven efter dig?

Dine tvangsarvinger har til sammen krav på 25 % af din arv.

Din ægtefælle har krav på den ene halvdel af de 25 %, dvs. i alt 12,5 % af din arv, mens dine børn har krav på den anden halvdel af tvangsarven. Børnene skal dermed dele 12,5 % mellem sig.

Du kan klikke på netop din situation, hvor du kan læse uddybende om dine tvangsarvinger.

Jeg er alene

Alene – ingen børn 
Når du er alene, og ikke har børn, så har du ingen tvangsarvinger. Du kan frit bestemme, hvordan din arv skal fordeles.

Alene – med børn
Når du er alene, og har børn, så er dine børn tvangsarvinger til dig. Jf. loven skal dine børn modtage 25 % af din arv til sammen eller minimum 1 mio. kr. pr. barn (beløb anno 2008, der reguleres årligt). Det er ikke muligt selv at disponere over denne del af arven.

De resterende 75 % af din arv kan du frit disponere over.

Jeg har en ægtefælle

Ægtefæller – ingen børn Når du er gift, og ikke har børn, så er din ægtefælle din eneste tvangsarving. Din ægtefælle er berettiget til at modtage minimum 25 % af din samlede arv eller et beløb på minimum 1 mio. kr. anno år 2008.

Du kan frit råde over de resterende 75 % af din arv.

Ægtefæller – med børn 
Når du har børn, og er gift, så er både din ægtefælle og dine børn tvangsarvinger til dig. Den samlede tvangsarv efter dig er i alt 25 %, hvoraf din ægtefælle er berettiget til i alt 12,5 %, og dine børn er berettiget til at dele de resterende 12,5 % tvangsarv.

Hvis beløbet af tvangsarven pr. arving overstiger 1 mio. kr. anno 2008, så kan tvangsarven begrænses til 1 mio. kr. pr. arving.

Hvis arven begrænses til tvangsarven, så vil arvingen maksimalt få udbetalt 1 mio. kr. anno 2008.

De sidste 75 % af din arv bestemmer du frit over.

Jeg har en samlever

Samlevende – ingen børn 
Der er ingen tvangsarv mellem samlevende, og du råder frit over 100 % af din arv.

Samlevende – med børn 
Din samlever er ikke tvangsarving til dig, men det er dine børn. Dine børn er berettiget til at modtage 25 % af din arv til deling mellem sig. Hvis beløbet pr. barn overstiger 1 mio. kr. anno 2008, så kan du begrænse arven til dine børn, så den ikke overstiger 1 mio. kr. anno 2008.

Når du har børn og er har en samlever, så er det dermed ikke muligt at tildele din samlever hele din arv, som mange ønsker.

Kan et barn gøres arveløs?

”Hvis du ikke opfører dig ordentligt, så gør jeg dig arveløs.” Dette er en kommentar mange har hørt for sjov fra deres forældre, men er det virkelig muligt at blive gjort arveløs?

Svaret er NEJ – det er ikke muligt at gøre et barn arveløs. Et barn har altid krav på sin tvangsarv.

Tvangsarven kan variere afhængigt af, om du er gift, og hvor mange børn du har.

Du kan læse mere om, hvor meget tvangsarven er ved at klikke her – Hvor meget er tvangsarven?

Selvom du ikke kan gøre dit barn arveløst, så har du mulighed for at minimere arven ret betydeligt, hvilket du kan læse mere om i nedenstående.

Hvordan minimeres arven til et barn?

Når det ikke er muligt at gøre et barn arveløs, så er der ofte et ønske om at minimere arven til barnet, så barnet udelukkende får udbetalt sin tvangsarv.

Hvis du opretter et testamente hos DinArv, så er det simpelt at minimere arven til en arving. Det eneste du skal gøre er at trykke på knappen MIN ud for arvingen, når du fordeler arven (det står for minimum). På denne måde sikrer du, at din arving kun vil modtage sin tvangsarv, og ikke en krone mere. Uanset hvor mange midler, der måtte være i arv efter dig, så vil din arving aldrig kunne modtage en sum større end 1 mio. kr. anno 2008.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis vi kan være behjælpelige med at uddybe noget i forbindelse med arv og testamente.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.