Arverækkefølge

Hvordan ser din arverækkefølge ud? Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis du ikke opretter et testamente. Arverækkefølgen kan gennem et testamente ændres, så den passer til dine ønsker.

Vidste du: Arveloven bestemmer din arverækkefølge, hvis du ikke har oprettet et testamente.

Selvom du opretter et testamente, så skal ægtefæller og børn altid have en hvis andel af din arv, uanset om du vil det eller ej. Læs mere om gode råd til oprettelse af et testamente i netop din situation her.

Arveklasser

Den grundlæggende arverækkefølge er delt op i 3 arveklasser, og ser således ud:

Arveklasse 1

Ægtefælle og børn, herefter børnebørn

Ægtefæller og børn tilhører arveklasse 1. Ægtefæller og børn deler ligeligt din arv mellem sig, hvis du ikke har oprettet et testamente. Efterlader du f.eks. 1 mio. kr., så vil din ægtefælle arve 0,5 mio. kr. og dine børn vil skulle dele de resterende 0,5 mio. kr.

Har du et barn, der er afgået ved døden, så vil barnets børn (dine børnebørn) være tvangsarvinger til dig. De indgår derfor i din arverækkefølge på lige fod med dine andre børn.

Har du ingen arvinger i arveklasse 1, så træder arveklasse 2 i kraft.

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Arveklasse 2

Forældre, herefter hel- og halvsøskende og til sidst dine neveøer og niecer.

Forældre

Hvis du ikke har arvinger i arveklasse 1, så vil dine forældre arve efter dig. De vil hver arve ½ af din arv.

Søskende

Er den ene af dine forældre gået bort, så vil det være din forælders børn, der arver din forælders andel af arven efter dig. Dette er både dine hel- og halvsøskende.

Nevøer/niecer

Er dine hel-/halvsøskende også gået bort, så arver dine neveøer og niecer.

Har du ingen arvinger i arveklasse 1 eller 2, så træder arveklasse 3 i kraft.

Arveklasse 3

Bedsteforældre, onkler og tanter.

Bedsteforældre

Hvis du ingen arvinger har i arveklasse 1 eller 2, så vil dine bedsteforældre på hver side arve efter dig.

Bedsteforældres børn

Hvis dine bedsteforældre er gået bort, så vil arver dine bedsteforældres børn efter dig (farbrødre, morbrødre, fastre og mostre) .

Mange tror fejlagtigt, at fætre og kusiner indgår i deres automatiske arverækkefølge. Dette er ikke korrekt!

Hvis du ikke har arvinger i arveklasse 1, 2, eller 3, og ikke har oprettet et testamente, så tilfalder din arv den danske stat.

Det er få, der ønsker, at den danske stat skal arve efter dem. Vi anbefaler derfor, at der oprettes et testamente, så du selv kan bestemme, hvem der skal arve efter dig.

Hvis du ikke ønsker, at venner eller familie skal arve dig, så er det muligt at donere din arv til velgørende organisationer. Ved oprettelse af testamente gennem DinArv kan du naturligvis donere arv til velgørende organisationer.

Læs mere om hvem, der arver efter dig her.

Bestem selv, hvem der arver dig

Hos DinArv er det muligt at oprette et testamente og dermed ændre arverækkefølgen. Testamentet oprettes online, og det tager ca. 30 min at oprette testamentet.

Vi opretter testamentet sammen ved, at du svarer på omkring 10-12 spørgsmål, hvorefter vi straks fremsender et juridisk gyldigt testamente til din e-mail.

Når du modtager testamentet fra os, så skal det skrives under foran en notar eller to vitterlighedsvidner.

Vi plejer at sige, at det tager 30 minutter at ændre din arverækkefølge, men det tager arvingerne et helt liv at komme sig over chokket, hvis de ”forkerte” arvinger modtager din arv.

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.