Arvelov

Skal arveloven bestemme, hvem der skal arve dig? Hvis du ikke har oprettet et testamente, så bestemmer arveloven, hvordan din arv bliver fordelt.

Vidste du: 1,5 mio danskeres arv tilfalder personer, som de ikke vil have skrevet ind i deres testamente.

Arveloven blev sidst opdateret i 2008 og den fortæller både, hvad der skal ske med din arv, hvis du ikke har oprettet et testamente, men også hvilke muligheder du har for at bestemme over fordelingen af din arv gennem et testamente. Der er mange muligheder i forbindelse med oprettelse af et testamente.

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

Helt grundlæggende, så bestemmer arveloven, at ægtefæller og livsarvinger arver først. Livsarvinger er børn, børnebørn og evt. oldebørn.

Hvis du har oprettet et testamente før 2008, så anbefaler vi, at du enten opretter et nyt gennem DinArv.dk eller får det eksisterende testamente gennemgået hos en advokat. Grunden hertil er blandt andet, at tvangsarven, dvs. den arv dine arvinger som minimum skal have, er blevet ændret i forhold til den gamle arvelov. Dette betyder, at dit eksisterende testamente risikerer at være ugyldigt.

Hvis du gerne vil blive klogere på bestemte dele af arveloven, så kan du i menuen til højre klikke på de forskellige underpunkter og læse mere om dem.

Her er en kort beskrivelse af nogle af de emner, du bl.a. kan læse mere om i de forskellige underpunkter:

Arverækkefølgen

 • Hvem modtager din arv ifølge arvelovens arveklasser?
 • I hvilke tilfælde går din arv til staten?

Børnetestamente

 • Hvad er et børnetestamente?
 • Hvorfor er det vigtigt at ønske en værge for dine børn?

Uskiftet bo

 • Hvad betyder det at sidde i ”uskiftet bo”?
 • Hvad er vigtigt at have for øje, hvis du ønsker at kunne sidde i uskiftet bo?

Tvangsarv

 • Hvad er tvangsarv og friarv?
 • Hvor meget af din arv kan du selv bestemme over?

Boafgift/arveafgift

 • Hvor stor er boafgiften?
 • Hvilke personer skal betale mest i boafgift?

Særeje, båndlæggelse mv.

 • Hvad er testamentariske bestemmelser?
 • Hvilke bestemmelser benyttes oftest i testamenter?

Ved at oprette et testamente sikrer du dine arvinger.