Arveafgift – Så meget skal arvinger betale

Arveafgiftens størrelse afhænger af arvens størrelse samt, hvem der modtager arven. Her kan du læse om:

Testamente – Hvordan gør jeg?

Du svarer på 10-12 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver testamentet under.

I nedenstående vil vi give et nærmere overblik over størrelsen på arveafgiften i forskellige situationer samt forklare, hvad du kan gøre for at minimere arveafgiften til dine arvinger

Hvor stor er arveafgiften?

Ægtefæller betaler ingen arveafgift, den nærmeste familie betaler 15 %, og alle andre arvinger betaler op til 36,25 % i arveafgift til staten. 

  • Ægtefæller og registrerede partnere betaler 0 % i arveafgift.
  • Nær familie betaler 15 %.
  • Andre arvinger betaler 36,25 %.

Ægtefæller/registrerede partnere – 0 %

Ægtefæller og registrerede partnere er helt fritaget for at betale arveafgift. Der findes derfor heller ikke et bundfradrag for ægtefæller/registrerede partnere.

Den nærmeste familie – 15 %

Den nærmeste familie skal betale 15 % i arveafgift, og der skal betales arveafgift, når arven overstiger bundfradraget på 276.600 kr. Bundfradraget er et beløb, der trækkes ud af boet og udbetales til arvingene uden, at arvingerne skal betale arveafgift af dette beløb.

Er den samlede arv på f.eks. 200.000 kr., så skal du slet ikke betale arveafgift, da beløbet er under bundfradraget. Hele arven er dermed afgiftsfri.

Med nærmeste familie menes der

Børn, børnebørn, stedbørn og deres børn
B
ørn, børnebørn, stedbørn og deres børn bliver betragtet som nærmeste familie i forhold til betaling af arveafgift. Stedbørn skal dog have levet sammen med afdøde i 5 sammenhængende år, startende inden barnet fyldte fyldte 15 år.

Samlevende
I er samlevendende, hvis I har boet sammen i mere end 2 år på samme folkeregisteradresse eller, at I har børn sammen. På denne måde betaler I 15 % i arveafgift, og ellers skal I betale afgift, som var i ”Andre arvinger”.

Forældre
Forældre betaler ligeledes 15 % i arveafgift.

Børns eller stedbørns ægtefæller
Børns og stedbørns ægtefæller betegnes som nærmeste familie, og betaler også den lave arveafgift på 15 %.

Frasepareret eller fraskilt ægtefælle
Har du en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, så betaler vedkommende 15 % i arveafgift og ingen tillægsboafgift. Mange tror fejlagtigt, at denne kategori skal betale mere end 15 % i arveafgift.

Andre arvinger – op til 36,25 %

Alle andre arvinger end ovennævnte, skal først betale 15 % i arveafgift af beløbet der overstiger bundfradraget på 276.600, og efterfølgende skal der betales 25 % i tillægsboafgift af det resterende beløb. Afgiften til staten bliver dermed op til 36,25 % af den samlede arv for kategorien ”Andre arvinger”. Afgiften for ”Andre arvinger” kan i visse tilfælde mindskes, hvilket du kan læse mere om senere.

Hvordan beregnes arveafgiften?

Lad os nu se på, hvordan afgiften overordnet beregnes, hvorefter vi ser på konkrete eksempler for beregning af afgiften.

Ægtefæller
Ægtefæller betaler ingen arveafgift, og vi uddyber derfor ikke dette nærmere.

Den nærmeste familie
Den nærmeste familie betaler 15 % i arveafgift af al arv, der overstiger bundfradraget på 276.600 kr. Er der f.eks. 1 mio. kr. til deling mellem 3 søskende, fratrækkes først bundfradraget på 276.600 kr. Efterfølgende betales der 15 % af det resterende beløb.

Andre arvinger
Andre arvinger betaler først 15 % af arv, der overstiger bundfradraget på 276.600 kr., og efterfølgende betaler de 25 % af det resterende beløb. Samlet set bliver dette en arveafgift på op mod 36,25 %.

“Andre arvinger” kan i visse tilfælde spare 6-8 % af arveafgiften. Læs mere her.

Eksempel. Tre børn skal dele 1 mio. kr. arv efter deres far

I dette eksempel ser på, hvor meget arv tre søskende modtager hver, når de skal dele 1 mio. kr. efter deres afdøde far.

Arv efter faderen1.000.000
Bundfradrag276.600
Grundafgift (15 %) betales af*                 723.400
Grundafgift-108.510
Arv tilbage til deling**891.490
Arv pr. barn297.163

*Arv efter faderen (1.000.000) minus bundfradrag (276.600).
** Arv efter faderen (1.000.000) minus grundafgift (-108.510).

Hvert barn får altså 297.163 kroner, når arveafgift til staten er betalt.

Opret testamente gennem DinArv. Det er enkelt og kan gøres hjemmefra.

Eksempel. Tre ”Andre arvinger” skal dele 1 mio. kr. efter deres bror

I dette eksempel ser vi på, hvor meget arv tre ”Andre arvinger” hver især modtager, når de arver deres bror. Andre arvinger er altså i dette tilfælde søskende, der arver efter deres afdøde bror.

Arv efter broderen1.000.000
Bundfradrag276.600
Grundafgift (15 %) betales af*                  723.400
Grundafgift-108.510
Tillægsboafgift (25 %) betales af**891.490
Tillægsboafgift-222.873
Arv tilbage til deling***668.618
Arv pr. søskende222.873

* Arv efter broderen (1.000.000) minus bundfradrag (276.600).
** Arv efter broderen (1.000.000) minus grundafgift (-108.510).
*** Arv efter broderen (1.000.000) minus grundafgift (-108.510) og minus tillægsboafgift (-222.618).

Hver søskende får i dette eksempel udbetalt 222.873, når de har betalt arveafgift til staten.

Eksempel. To børn og en ”Anden arving” skal dele 1 mio. kr.

I dette eksempel skal to børn dele 1 mio. kr. arv efter deres afdøde far med faderens gode ven. Alle tre skal have lige meget arv tildelt før arveafgiften betales.

Arv efter afdøde1.000.000
Bundfradrag276.600
Grundafgift (15 %) betales af*723.400
Grundafgift-108.510
Hvert barn får 1/3 af**891.490
Hvert barn får udbetalt297.163
Ven betaler tillægsboafgift (25 %) af          297.163
Tillægsboafgift for ven-74.291
Vennen får udbetalt***222.873

* Arv efter afdøde (1.000.000) minus bundfradrag (276.600).
** Arv efter afdøde (1.000.000) minus grundafgift (-108.510).
*** Arv efter afdøde (1.000.000) minus grundafgift (-108.510) minus tillægsboafgift (-222.618). Hele regnestykket skal efterfølgende deles med 3.

Børnene får hver udbetalt 297.163 kr. efter deres far og faderens ven får udbetalt 222.873 kr. efter arveafgift til staten.

Hvordan minimeres arveafgiften?

Der er mange, der spørger om arveafgiften kan gøres mindre. Her er to muligheder, som du kan benytte dig af, hvis du ønsker, at dine arvinger skal betale lidt mindre i arveafgift til staten, når de engang skal arve efter dig.

  • Den ene måde at mindske arveafgiften på er ved at give børn og børnebørn gaver i levende live. Du kan hvert år give gaver for op til 60.700 kr. pr. barn og pr. barnebarn uden at skulle betale afgift til staten.
  • Den anden måde at gøre arveafgiften mindre på er ved at donere penge til en velgørende organisation. Denne minimering af afgift er fordelagtig, når du tildeler arv til ”Andre arvinger”. Grunden til, at fordelen opstår er, at “Andre arvinger” både skal betale grundafgift (15 %) og tillægsboafgift (25 %). Minimering af arveafgift på denne måde omtales i juridiske kredse som 30 % – reglen, og du kan læse mere om den her.

Velgørende organisationer – ingen arveafgift

Velgørende organisationer er fritaget for arveafgift pr. lov. Det fulde beløb der doneres til velgørenhed kan altså benyttes til velgørende arbejde af organisationen.

Det vurderes, at 1-2 % af alle testamenter i Danmark indeholder donationer til velgørende organisationer så som Amnesty International, Dyreværnet eller Julemærkefonen. Sammenlignet med udlandet donerer vi danskere væsentlig mindre til velgørenhed end de fleste andre lande. Det synes vi er ærgerligt hos DinArv, og vi arbejder sammen med velgørende organisationer for at øge donation af arv gennem testamenter til velgørende formål.

Dit testamente hos DinArv er gratis, hvis du vælger at donere arv til enten Amnesty International, Dyreværnet, Julemærkefonden eller Amnesty International.

Opret et testamente, så du sikrer dine arvinger. Du kan også donere arv til velgørende organisationer gennem testamenter hos DinArv.