Skilsmissesæreje – Pas På!

Skilsmissesæreje lyder umiddelbart som en rigtig god form for særeje, men du bør aldrig oprette skilsmissesæreje i en ægtepagt eller i et testamente.

Opret i stedet en ægtepagt med kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje

Ægtepagt – Hvordan gør vi?

I svarer på 5-7 spørgsmål online.

I modtager gratis rådgivning.

I tinglyser ægtepagten.

Hvad er skilsmissesæreje?

Du kan her læse om skilsmissesæreje eller kontakte os, hvis du ønsker at tale med os i forbindelse med ægtepagt eller testamente. 

Skilsmissesæreje – hvad er det?

Når begge ægtefæller lever: Skilsmissesæreje betyder principielt, at ”dit er dit ”og ”mit er mit” ved skilsmisse. Dette kan være en god måde at indlede et ægteskab på, da hvert andet ægteskab desværre ender i skilsmisse. Med et skilsmissesæreje kan I altså gå hvert til sit med hver jeres formue.

Når en ægtefælle går bort: Når den ene ægtefælle går bort, så bliver skilsmissesærejet til fælleseje (formuefællesskab). Dette betyder, at der ikke længere eksisterer et særeje mellem den afdøde og den længstlevende – alle midler er dermed fælles!

Vidste du: Du kan tildele dine arvinger særeje sammen med arven.

Problemet med skilsmissesæreje

Problemet med skilsmissesæreje er, at formuen overgår til fælleseje/formuefællesskab, når den ene ægtefælle går bort.

Forklaring på problemet: Formålet med et særeje er, at man ønsker at sikre sig selv bedst muligt, hvis noget uventet i ægteskabet skulle ske. Når det uventede sker, og din ægtefælle går bort, så har du slet ikke sikret dig med et skilsmissesæreje. Problemet er, at din formue bliver til formuefællesskab.

Når du har formuefællesskab med din ægtefælle, så hæfter du for din ægtefælles forpligtelser, hvilket betyder, at:

  • Du skal udbetale arv af din egen formue til din ægtefælles børn. Har din ægtefælle børn uden for ægteskabet, så skal disse børn have arv udbetalt af jeres formuefælleskab. Hvis du havde flere midler end din ægtefælle, så skal din ægtefælles børn have en del af din formue udbetalt som arv.
  • Du hæfter for din ægtefælles gæld. Har din ægtefælle gæld ved sin død, så hæfter du for den med din egen personlige formue. Dette betyder, at du kan være nødsaget til at benytte din egen formue fra dit skilsmissesæreje til at betale eventuelle kreditorer med. Dette gælder uanset, om du var bekendt med gældens stiftelse eller ej.

Vidste du: Du kan starte et testamente med et kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje hos DinArv.

Eksempel på skilsmissesæreje

Eksempel 1, børn uden for ægteskabet – Problem nr. 1!

Anna og Peter er lykkeligt gift, og de har begge oprettet en ægtepagt med skilsmissesæreje. Peter har en søn fra et tidligere forhold og Anna har ingen børn. De har heller ingen børn sammen.

Da Anna og Peter blev gift, havde Anna lige tjent 3 mio. kr. på at sælge sit hus. Det var disse 3 mio. kr., der var årsagen til, at de oprettede en ægtepagt med skilsmissesæreje, da Peter ikke havde nogle penge, da Anna og Peter blev gift.

En dag går Peter bort, og Anna er i sorg. Anna tænker ikke yderligere over hendes økonomiske situation, indtil Peters søn en dag beder om at få sin arv udbetalt. Anna tænker umiddelbart, at der ikke er nogen arv efter Peter, da Peter jo ikke ejede noget. Det er jo Anna, der har pengene, og hun har jo netop oprettet særeje på de 3 mio. kr. fra hussalget for at sikre hende. Anna fortæller derfor Peters søn, at der ikke er noget arv efter Peter, men der tager hun desværre fejl!

Peters søn har læst jura, og han er derfor bekendt med, at Anna og hans afdøde far nu har formuefællesskab. Sønnen har derfor krav på at få udbetalt 50 % af faderens penge, hvilket svarer 25 % Anna og Peters formuefællesskab.

Peters søn skal nu have udbetalt 750.000 kr. af ”Annas” midler.

Det var bestemt ikke dette, som Anna havde forventet, da Anna oprettede et skilsmissesæreje sammen med sin nu afdøde ægtefælle Peter. Annas hensigt var, at hun skulle beholde alle sine penge uanset, hvad der måtte ske mellem hende og Peter!

Eksempel 2, gæld stiftet af den ene ægtefælle – Problem nr. 2!

Maria og Christian er gift, og de har oprettet en ægtepagt med skilsmissesæreje. Grunden til, at Maria og Christian oprettede en ægtepagt var, at Christian arvede 2 mio. kr. fra sine forældre. Forældrene havde bestemt, at Christian skulle modtage arven som skilsmissesæreje.

Maria og Christian ejer ikke andet end de midler, som Christian har modtaget efter sine forældre, og de har ingen børn.

En dag går Maria bort på tragisk vis, og Peter er i sorg. 14 dage efter Marias begravelse, modtager Christian et brev, hvori der står, at han bedes betale en gæld på 3 mio. kr., som Maria havde stiftet. Gælden er stiftet i forbindelse med et firma, som Maria er gået konkurs med.

Christian havde aldrig hørt Maria tale om et firma, der var gået konkurs, og Christian kunne heller ikke se, hvorfor han skulle betale gælden, da han jo har særeje på sin formue (skilsmissesæreje).

Kreditoren er vedholdende, og beder Christian betale for gælden, som Christian nu har arvet efter Maria pga., at Christians skilsmissesæreje er blevet til formuefællesskab. Christian kan ikke slippe for at betale gælden, som Maria har stiftet!

Christian skal nu betale 3 mio. kr. til kreditorerne, men Christian har kun 2 mio. kr. at betale med. Han betaler derfor først kreditorerne 2 mio. kr., og skylder nu kreditorerne 1 mio. kr.

Christian er i chok over, at have mistet sin ægtefælle samt at have mistet hele sin formue på samme tid. Hvis bare Christians forældre havde vidst, at de skulle have givet Christian kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje med arven i stedet for skilsmissesæreje, så havde Christian i det mindste ikke mistet sin formue.

Vælg kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje

I stedet for at oprette en ægtepagt med skilsmissesæreje, bør du vælge enten at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. De fleste danskere vælger at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje eller at tildele deres arvinger kombinationssæreje med arven.

Fuldstændigt særeje

Vi starter med at forklare, hvad fuldstændigt særeje er, da dette er væsentligt at forstå, når vi efterfølgende skal forstå kombinationssæreje.

Fuldstændigt særeje betyder i bund og grund, at ”Dit er Dit” og ”Mit er Mit” uanset, om vi er levende eller døde. I gennemgangen af skilsmissesæreje læste vi, at skilsmissesærejet overgår til formuefællesskab, når den ene person i et ægteskab går bort. Dette kan give store problemer, hvis der er børn uden for ægteskabet eller, hvis først afdøde har gæld.

Når du har fuldstændigt særeje, så skal du ikke udbetale arv til først afdødes børn, og du skal heller ikke bruge dit fuldstændige særeje på at betale gæld stiftet af din afdøde ægtefælle. Når du har fuldstændigt særeje, så vil denne del af din formue aldrig blive til formuefællesskab.

Det lyder fornuftigt, at din formue aldrig overgår til formuefællesskab, eller gør det? Problemet med fuldstændigt særeje er netop, at særejet aldrig kan blive til formuefællesskab, og den længstlevende ægtefælle kan derfor ikke sidde i uskiftet bo efter først afdøde. Boet skal altid skiftes med først afdødes børn, hvis der er oprettet fuldstændigt særeje. Dette kan betyde, at længstlevende ægtefælle kan være tvunget til at flytte fra hus os hjem.

Vidste du: De fleste danskere opretter kombinationssæreje i deres ægtepagter og testamenter.

Kombinationssæreje

Et kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje, deraf navnet kombinationssæreje. Når de to særejeformer kombineres, så kan vi få det bedste fra hver særejeform. På denne måde kan længstlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo efter førstafdøde uden at skulle risikere at betale gæld til kreditorer eller risikere at skulle udbetale arv til først afdødes arvinger.

Sådan fungerer kombinationssæreje:

  • I levende live er særejet skilsmissesæreje. Det betyder, at skulle I gå fra hinanden, så går I fra hinanden, og beholder hvert jeres særeje.
  • Ved død forbliver først afdødes særeje skilsmissesæreje, og særejet bliver dermed til formuefællesskab. Fordelen ved dette er, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med formuefællesskabet.
  • Ved død bliver overgår længstlevendes særeje til fuldstændigt særeje. Fordelen ved dette er, at længstlevende ikke skal betale eventuelle gældforpligtelser ud af sit eget særeje, hvis først afdøde har stiftet gæld. Længstlevende skal heller ikke udbetale arv til først afdødes arvinger af sit eget særeje. Arvinger og kreditorer kan dermed kun modtage midler af først afdødes efterladte arv.

Vi anbefaler stort set altid, at der oprettes kombinationssæreje i ægtepagter og i testamenter, da dette stiller længstlevende ægtefælle bedst muligt.

Læs mere om kombinationssæreje her. Eller start jeres ægtepagt med kombinationssæreje ved at trykke på “OPRET ÆGTEPAGT”.

Bør vi oprette særeje?

I kan vælge at oprette særeje gennem en ægtepagt eller ved at tildele jeres arvinger særeje med arven.

Ægtepagt
Det er op til dig om du vil oprette en ægtepagt med særeje i forbindelse med dit ægteskab. Mange danskere gør det, at de opretter en ægtepagt, hvori de skriver, at de midler, de er gået ind i ægteskabet med, også er de midler, som de vil gå ud af ægteskabet med, hvis de bliver skilt.

Har du f.eks. 1 mio. kr., når du gifter dig, og har din ægtefælle 0,5 mio. kr. ved ægteskabets begyndelse, så vil I begge gå ud af ægteskabet med disse midler, hvis I skulle blive skilt.

Testamente
Mange danskere opretter et testamente, hvori de tildeler arvingerne særeje med arven. I mange tilfælde tildeles særeje med arven, da de ønsker, at arven altid forbliver deres arvingers uanset om de skulle blive skilt eller ej.

I nogle tilfælde tildeles arvingerne et særeje, der f.eks. kan ændres eller slettes, når arvingerne har været gift med den samme person i f.eks. 10 år. Mange vælger at særejet kan ophæves efter 10 års ægteskab med den samme ægtefælle, da de fleste skilsmisser sker indenfor de første 7 år af ægteskabet.

Vidste du: Det er muligt at tildele dine arvinger særeje gennem et testamente oprettet hos DinArv.

Hos DinArv er det muligt at oprette testamente med kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Skilsmissesæreje er ikke muligt at oprette i testamentet, da skilsmissesæreje risikerer at give problemer på sigt.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du ønsker, at vi kan være behjælpelige med noget.

Ved at oprette et testamente kan du sikre dine arvinger.