Kombinationssæreje

Hvad er kombinationssæreje, og hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med særeje? Kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Populistisk sagt er kombinationssæreje det bedste fra de to verdener.

Kombinationssæreje – Hvordan gør vi?

I svarer på 5-7 spørgsmål online.

I modtager gratis rådgivning.

I tinglyser ægtepagten.

For at forstå begrebet kombinationssæreje starter vi med at forklare begrebet skilsmissesæreje, for derefter at forklare begrebet fuldstændigt særeje.

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje er en særejeform, hvor ægtefæller har særeje i forbindelse med en skilsmisse. Særejet bliver til formuefællesskab ved død.

Det betyder i praksis, at dit er dit og mit er mit, hvis du bliver skilt. Hvis du dør, så ophæves særejet, og indgår som formuefællesskab. Dette betyder, at din og din ægtefælles formuer bliver slået sammen, så den længstlevende ægtefælle kan leve videre med jeres samlede formue.

Vi anbefaler, at der ikke oprettes skilsmissesæreje, da det desværre kan koste længstlevende ægtefælle hus og hjem, hvis den afdøde ægtefælle har gæld, eller har børn uden for ægteskabet.

Grunden hertil er, at længstlevende ægtefælle ved skilsmissesæreje overtager afdødes forpligtelser. Forpligtelserne overtages både i forhold til udbetaling af arv til eventuelle børn samt tilbagebetaling af gæld til kreditorer. 

Vælg i stedet kombinationssæreje, da længstlevende står økonomisk bedre ved denne særejeform.

Opret kombinationssæreje i dit testamente. Du kan starte dit testamente online ved at trykke her.

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje er den rendyrkede form for særeje, hvor særejet er særeje i både levende live og ved død. I levende live fungerer fuldstændigt særeje som skilsmissesæreje, men ved død forbliver særejet fuldstændigt.

Ulempen ved fuldstændigt særeje er, at længstlevende ægtefælle er tvunget til at skifte boet med afdødes børn. Da længstlevende ægtefælle ikke kan vælge at sidde i uskiftet bo, kan det koste både hus og hjem, fordi arv skal udbetales til afdødes børn.

Vi anbefaler, at der oprettes kombinationssæreje i stedet for fuldstændigt særeje, med mindre ét af følgende scenarier er gældende:

  • Afdødes børn uden for ægteskabet straks skal arve efter sin forælder i stedet for at vente på, at længstlevende ægtefælle går bort. Længstlevende ægtefælle vil dermed modtage mindre fra sin afdøde ægtefælle.
  • Hvis den anden ægtefælle har stor gæld, vil arven ikke tilgå vedkommende, men i stedet kreditorerne. Hvis dette er tilfældet, så skal den formuende ægtefælle oprette fuldstændigt særeje, så arven kan gå til vedkommendes andre arvinger i stedet for ægtefællen.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en kombination af det bedste fra de to særejeformer.

Kombinationssæreje scenarier:

  • I bliver skilt eller separeret – i får hver jeres formue fra særejet med jer, og I skal ikke dele med hinanden.
  • Den ene af jer går bort – længstlevendes særeje bliver til fuldstændigt særeje og afdødes særeje bliver til skilsmissesæreje. På denne måde stilles længstlevende bedst muligt, da længstlevende hverken skal dele sin egen formue med afdødes børn eller eventuelle kreditorer.

Eksempel på skilsmissesæreje

Vedhæftede eksempel er årsagen til, at du skal vælge kombinationssæreje i stedet for skilsmissesæreje:

Eksempel
Peter og Anna er gift, og har i god tro oprettet skilsmissesæreje, så der var styr på tingene. Anna har en formue på 1 mio. kr. i hendes særeje.

Peter går desværre bort – hvad sker der med pengene?

Mulige scenarier:

  • Hvis Peter ikke har børn, så skal Anna aflevere 0,5 mio. kr. til Peters dødsbo, da hendes særeje bliver til formuefællesskab. Da Peter ikke har børn, så vil pengene blive tilbageført til Anna, da hun er eneste arving til Peter. Anna har dermed fortsat 1 mio. kr.
  • Hvis Peter har børn uden for Anna og Peters ægteskab, og Peter efterlader sig 0 kr. i arv, så skal Anna stadig aflevere 0,5 mio. kr. til Peters dødsbo. Peters børn skal arve halvdelen af Peters dødsbo, hvilket efterlader Anna med en formue på 0,75 mio. kr. og ikke 1 mio. kr.
  • Hvis Peter har mere end 0,5 mio. kr. i gæld, så skal Anna fortsat aflevere 0,5 mio. kr. til Peters dødsbo. De 0,5 mio. kr. går direkte til Peters kreditorer, og Anna har dermed kun en formue på 0,5 mio. kr. tilbage.

Ovenstående kunne have været undgået, hvis Peter og Anna havde oprettet kombinationssæreje. 

Start en ægtepagt online hos DinArv 

Det tager 10-15 minutter at starte en ægtepagt. I vil blive stillet 5-7 spørgsmål, hvorefter vi rådgiver Jer gratis, og fremsender en skræddersyet ægtepagt til dig pr. e-mail, hvis dette ønskes.

Du kan se, hvordan ægtepagten oprettes online i denne video.

Tinglysning  
Når ægtepagten er oprettet hos DinArv, skal ægtepagten tinglyses for at være gyldig. Det koster 1.660 kr. i tinglysningsafgift, som betales til det offentlige. Du kan selv tinglyse ægtepagten, hvis du ønsker dette, eller vi kan hjælpe dig med at tinglyse ægtepagten for dig.

Opret en ægtepagt med kombinationssæreje, start på 10-15 min.