Ægtepagt

En ægtepagt kan beskytte dig i tilfælde af skilsmisse. Vælger du at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje, så beskytter du samtidig din ægtefælle/kommende ægtefælle ved dødsfald.

Ægtepagt med særeje – Hvordan gør vi?

I svarer på 5-7 spørgsmål online.

I modtager gratis rådgivning.

I tinglyser ægtepagten.

Det tager 10-15 minutter at starte ægtepagten, hvorefter I vil modtage gratis rådgivning om ægtepagter. Herefter kan vi fremsende en skræddersyet ægtepagt til Jer pr. e-mail, hvis dette ønskes.

Hvordan oprettes en ægtepagt?

Ovenstående video viser, hvordan en ægtepagt oprettes.

Tinglysning 
Når I har oprettet ægtepagten hos DinArv, skal ægtepagten tinglyses for at være gyldig. Det koster 1.660 kr. i tinglysningsafgift, som betales til det offentlige. I kan selv tinglyse ægtepagten, hvis I ønsker dette, eller vi kan hjælpe Jer med at tinglyse ægtepagten for Jer.

Hvem bør oprette en ægtepagt?

Der kan være forskellige årsager til at oprette en ægtepagt, og det er ikke romantisk at tale om. Ikke desto mindre, er det en rigtig god idé at tale om det både ægteskabet, men det kan også være en god idé at oprette en ægtepagt under ægteskabet.

Grunde til at oprette en ægtepagt:

  • Mange opretter en ægtepagt med kombinationssæreje for at stille hinanden bedre, når den ene går bort, hvis der er børn uden for ægteskabet. Dette sikrer, at længstlevende kan modtage mest mulig arv efter første afdøde.
  • Har den ene part en virksomhed, så kan det være en god idé oprette en ægtepagt, så virksomheden kan drives videre, hvis ægteskabet ender med skilsmisse. Alternativet er desværre ofte, at virksomheden må sælges til lav pris, når værdierne skal deles.
  • Andre opretter en ægtepagt, hvis der er stor forskel på deres formue, når de indgår ægteskabet. Dette sikrer, at den mest formuende ikke lider store økonomisk tab, hvis ægteskabet ender i skilsmisse.

Uanset om I vælger at oprette en ægtepagt, så er det en god idé at tale om det.

Opret en ægtepagt med særeje hos DinArv. Det tager 10-15 min., hvorefter I vil modtage gratis rådgivning.

Hvilket særeje skal man vælge i ægtepagten?

I Danmark findes der tre typer særeje. I de fleste tilfælde, er de bedst at vælge kombinationssæreje i ægtepagten. I kan læse mere om de forskellige typer særeje i nedenstående.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en kombination af de bedste verdener fra fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Kombinationssæreje fungerer i praksis på følgende måde:

  • Bliver I skilt, så vil I ikke skulle dele kombinationssærejet med hinanden.
  • Når den ene af Jer går bort, så modtager længstlevende ægtefælle arven efter afdøde (med mindre at afdøde har skrevet andet i et testamente). Længstlevende vil kunne modtage mere arv efter førstafdøde, når der er oprettet en ægtepagt med kombinationssæreje end, hvis der ikke er oprettet en ægtepagt.
  • Længstlevende skal ikke dele sit særeje med boet efter førstafdøde. Dette er en fordel, hvis afdøde f.eks. havde kreditorer. Kreditorerne kan dermed ikke få del i længstlevendes midler. 

I nedenstående kan I læse eksempler på, hvad der vil ske, hvis I opretter en ægtepagt med kombinationssæreje.

Eksempler  
Peter og Anna er gift, og de har begge oprettet kombinationssæreje. Peter har altid skyldt mange penge til kreditorer.

Eksempel 1   
Peter og Anna ønsker at ophøre deres ægteskab. Da Peter og Anna har kombinationssæreje, så foregår skilsmissen let, da de har hver deres formue.

Eksempel 2   
Peter går desværre bort ved en tragisk bilulykke. Ulykken tager hårdt på Anna, og en dag dukker Peters kreditorer op for at få deres penge. Kreditorerne fortæller Anna, at det nu er hende, der skylder dem penge, da hun og Peter var gift. Anna bliver fortvivlet over kreditorernes krav, og hun går derfor til sin advokat for at høre, hvad hun skal gøre.

Advokaten beroliger Anna ved at fortælle hende, at kreditorerne ikke kan kræve noget af hende, da Peter og Anna havde kombinationssæreje. Når Anna har kombinationssæreje, bliver særejet nemlig til fuldstændigt særeje, når Peter går bort.

Hvis Peter og Anna havde haft skilsmissesæreje (dette kan ikke vælges hos DinArv), så skulle Anna have betalt kreditorerne, da Annas særeje bliver til fælleseje, når Peter går bort. Anna ville i dette tilfælde have overtaget Peters gæld!

I kan starte en ægtepagt med kombinationssæreje hos DinArv.

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje og kombinationssæreje er fuldstændigt ens ved skilsmisse. Forskellen indtræder, når den ene af Jer går bort.

Hvis I opretter jeres ægtepagt med fuldstændigt særeje, så har længstlevende ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo med børnene. Boet skal derfor skiftes, hvilket kan betyde, at længstlevende skal gå fra hus og hjem for at udbetale arv til førstafdødes børn.

Eksempel 
Anna og Peter er gift og har oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje. De har to børn, Peter har en formue på 2 mio. kr. og Peter ejer deres hus, Anna har ingen formue.

En dag går Peter bort. Anna er synderknust over tabet af hendes mand, og det bliver endnu værre, da Anna er nødt til at sælge huset for at kunne udbetale arv til deres fælles børn. Anna kan nemlig ikke sidde i uskiftet bo, da Peter havde fuldstændigt særeje.

Havde Peter vidst, at Anna skulle sælge huset for at udbetale arv til deres børn, havde Peter nok valgt at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje i stedet.

Fuldstændigt særeje kan i visse situationer være godt 
Der er en enkelt undtagelse, hvor fuldstændigt særeje kan være gunstigt i forhold til kombinationssæreje.

Hvis I ønsker at sikre børn uden for ægteskabet bedst muligt (særbørn). Særbørn vil blive sikret gennem et fuldstændigt særeje, da længstlevende er nødt til at udbetale arv til børnene med det samme. Dette vil dog ske på bekostning af længstlevende ægtefælles arv.

I kan starte en ægtepagt med fuldstændigt særeje hos DinArv.

Rent skilsmissesæreje – PAS PÅ

Rent skilsmissesæreje kan være meget farligt at oprette i sin ægtepagt. Problemet med at oprette en ægtepagt med rent skilsmissesæreje er, at særejet for begge ægtefæller bliver til fælleseje, når den ene går bort. Dette betyder, at længstlevende skal dele sit særeje med afdødes eventuelle børn uden for ægteskabet samt eventuelle kreditorer til afdøde. Dette er bestemt ikke ønskværdigt!

Eksempel på rent skilsmissesæreje
Anna og Peter er gift og har oprettet en ægtepagt med rent skilsmissesæreje. Peter har 2 mio. kr. i sit skilsmissesæreje, Anna har 0 kr. Anna har to børn, Peter har ingen børn.

En dag går Anna desværre bort, hvilket følelsesmæssigt er meget hårdt for Peter. Økonomisk tror Peter, at det hele er som det skal være, da han jo har oprettet en ægtepagt med rent skilsmissesæreje.

Peter er desværre rigtig dårligt stillet med sit skilsmissesæreje, da skilsmissesærejet i Peters ægtepagt bliver til fælleseje. Peters 2 mio. kr. skal nu deles med Annas børn, hvilket betyder, at Peter er nødsaget til at udbetale 500.000 kr. til Annas børn, da Anna og Peter ikke havde oprettet et testamente.

Dette kunne være undgået, hvis Peter og Anna havde oprettet en ægtepagt med enten kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje.

Vi rådgiver jer gratis pr. tlf. og e-mail.

Ønsker du at vide mere om